Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đào Thanh Hà Nam mới tạ thế tại Cincinnati, Ohio 16 Tháng 7 2019 Mục Vụ Văn Bút 410
Lm Nguyễn Chí Thiện mới ra đi vĩnh viễn tại Quảng Bình 10 Tháng 7 2019 Toà Gm Hà Tĩnh 348
Lm Quang Minh Tuấn mới tạ thế tại Phú Cường 21 Tháng 6 2019 Lm Simon Nguyễn Văn Thu 397
Lm Phạm Thanh Quang đã ra đi vĩnh viễn tại Xuân Lộc 05 Tháng 6 2019 VP Toà Gm Xuân Lộc 461
Lm Phan Đức Đổng đã nhắm mắt lìa đời tại Biloxi, Mississippi 02 Tháng 6 2019 Mục Vụ Văn Bút 509
Lm Hà Minh Nghĩa mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Xuân Lộc 29 Tháng 5 2019 LM. Simon Nguyễn Văn Thu 683
Lm Nguyễn Đức Huyên mới qua đời tại New Orleans, Louisiana 29 Tháng 5 2019 VP Toà Gm Đà Nẵng 844
Lm Đỗ Linh Sáng mới tạ thế tại California 29 Tháng 5 2019 Vp Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 482
Lm Phan Đình Tạc mới ra đi vĩnh viễn tại Toà Giám Mục Nha Trang 22 Tháng 5 2019 Toà Gm Nha Trang 462
Lm Nguyễn Thức Nên đã qua đời tại Kontum 16 Tháng 5 2019 Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa 419

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch