Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Trần Thanh Hương đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Hà Tĩnh 15 Tháng 5 2019 Tòa GM / GP Hà Tĩnh 403
Lm Huỳnh Ngọc Cảnh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh việc Đồng nai 09 Tháng 5 2019 Nhà Hưu Dưỡng GP Xuân Lộc 425
Lm Lê Đăng Niêm mới qua đời tại Thủ Thiêm 02 Tháng 5 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 841
Lm Nguyễn Văn Tịch mới tạ thế tại Cần Thơ 02 Tháng 5 2019 Gioan Trần Trọng Dung 403
Lm Lê Trọng Phan mới từ biệt cõi thế tại Phan Thiết 25 Tháng 4 2019 Lm. G.Vianney Dương Nguyên Kha 401
Lm Phạm Trung Thu đã kết thúc cuộc lữ hàng trần thế tại Chí Hoà 13 Tháng 4 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 485
Lm Trần Minh Tiến đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 28 Tháng 3 2019 Lm Vincent Đỗ Huy Hoàng 484
Lm Phạm Tá đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Huế 20 Tháng 3 2019 VP Toà TGM Huế 733
Lm Phạm Thanh Minh mới tạ thế tại Mỹ Tho 20 Tháng 3 2019 Toà Gm Mỹ Tho 613
Lm Tạ Văn Đức mới từ biệt cõi thế tại Bình Dương 20 Tháng 3 2019 Simon Nguyễn Văn Thu 437

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch