Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 13 TN, B: Đừng sợ, nhưng hãy tin 28 Tháng 6 2012 Lm Đặng Quang Tiến 2333
CN Lễ T GB: B: Sứ mệnh Gioan Tiền Hô 21 Tháng 6 2012 Lm Xuân Nguyên 2146
CN 11 TN, B: Sức mạnh và phục vụ của tình yêu 14 Tháng 6 2012 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB 2193
CN Lễ MM Thánh Chúa: B: Tặng phẩm thần linh 06 Tháng 6 2012 Lm Nguyễn Hữu An 2142
CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương 31 Tháng 5 2012 Lm Trần Ngà 2079
CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần 24 Tháng 5 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2216
CN:LCTT, B: 'Anh Em sẽ là chứng nhân của Thầy' 17 Tháng 5 2012 Lm Vũ Thái Hoà 2477
CN 6 PS, B: Giới răn mới (Yêu thương) 10 Tháng 5 2012 Lm Trần Thanh Sơn 2216
CN 5 PS, B: Hiệp thông với Đức Kitô 03 Tháng 5 2012 Lm Bùi Mạnh Tín 2193
CN 4 PS, B: Người Mục tử nhân hậu 26 Tháng 4 2012 Lm Nguyễn Hữu Thy 2458

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch