Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 TN, B: Hãy sửa đường 10 Tháng 12 2014 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1563
CN 2 MV, B: Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng 03 Tháng 12 2014 Jos. Vinc. Ngọc Biển 1620
CN 1 MV, B: Thái độ mong chờ Chúa đến 25 Tháng 11 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2027
CN 34, B: Lễ Chúa Kitô Vua Sự Thật 24 Tháng 11 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2066
CN 33 TN, B: Ngày Chúa trở lại mở đầu hạnh phúc đời đời 22 Tháng 11 2012 Lm Trần Đình Nhi 2123
CN 32 TN, B: Cho tất cả 08 Tháng 11 2012 Jean Yves Garneau 2332
CN 31 TN, B: Luật tối thượng 01 Tháng 11 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2069
CN 30 TN, B: Xin cho con được thấy 25 Tháng 10 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2202
CN 29 TN, B: Con Người đến để phục vụ 18 Tháng 10 2012 Noel Quesson 2308
CN 28 TN, B: Sự giầu có đích thực 11 Tháng 10 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2224

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch