Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 PS, B: Làm chứng nhân 19 Tháng 4 2012 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 2118
CN 2 PS, B: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới 13 Tháng 4 2012 Lm Trần Đức Phương 2220
CN PS, B: Ánh sáng và bóng tối 05 Tháng 4 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1958
CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta 29 Tháng 3 2012 Lm Thái NGuyên 1982
CN 5 MC, B: Hạt lúa mục nát mới sinh bông hạt 21 Tháng 3 2012 TGM Ngô Quang Kiệt 2176
CN 4 MC, B: Lòng Yêu thương tha thứ của Thiên Chúa 15 Tháng 3 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2438
CN 3 MC, B: 'Thanh tẩy đời sống tâm linh' 08 Tháng 3 2012 Gm Vũ Văn Thiên 2242
CN 2 MC, B: Thử thách và biến đổi 01 Tháng 3 2012 Lm Vũ Xuân Hạnh 2338
CN 1 MC, B: Chiến thắng lòng tham 23 Tháng 2 2012 Lm Tạ Duy Tuyền 2657
CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt 16 Tháng 2 2012 Lm Trầm Phúc 2557

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch