Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 6 TN, B: Bệnh phong tâm hồn 10 Tháng 2 2015 TGm Ngô Quang Kiệt 1799
CN 5 TN, B: “Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng” 04 Tháng 2 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nam 1785
CN 4 TN, B: Chúa quyền năng vì Chúa là Đấng Thánh 29 Tháng 1 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1639
CN 3 TN, B: Sám hối và tin vào Tin Mừng 21 Tháng 1 2015 Radio Veritas Asia 1657
CN 2 TN, B: Ơn gọi 14 Tháng 1 2015 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 1685
Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa 06 Tháng 1 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1768
Lễ Hiển Linh, B: Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 31 Tháng 12 2014 Lm Ignatiô Trần Ngà 1609
Lễ Thánh Gia, B: Mái ấm gia đình 25 Tháng 12 2014 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1654
Lễ Giáng Sinh, B: ‘Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chùng Ta’ 23 Tháng 12 2014 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1711
CN 4 MV, B: Dấn Bước Trong Niềm Tin Xin Vâng 18 Tháng 12 2014 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1631

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch