Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 12 TN, C: Căn Tính Kitô Hữu 17 Tháng 6 2010 PM Cao Huy Hoàng 3129
CN 11 TN, C: Tội lỗi và ơn thánh 10 Tháng 6 2010 Lm Alphong Trần Đức Phương 2779
Lễ MMT Chúa, C: Tình yêu dâng hiến 04 Tháng 6 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 2723
Lễ C Ba Ngôi, C: Sống yêu thương hiệp nhất theo khuôn mẫu Ba Ngôi 28 Tháng 5 2010 Lm Inhaxiô Trần Ngà 2911
Lễ CTT Hiện Xuống, C: Hãy mở cửa ra 20 Tháng 5 2010 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 3177
Lễ C. Thăng. Thiên, C: Ước vọng vươn lên trời cao 13 Tháng 5 2010 Lm Nguyễn Đức Trung 3057
CN 6 PS, C: 'Bình an cho các con' 06 Tháng 5 2010 Lm Nguyễn Hữu An 2650
CN 5 PS, C: Như Thầy Yêu Thương 30 Tháng 4 2010 Lm JB Nguyễn Minh Phương, CSsR 2835
CN 4 PS, C: Nhân loại vẫn cần 22 Tháng 4 2010 Lm Vũ Xuân Hạnh 2639
CN 3 PS, C: Chúa Phục Sinh để ý đến các tông đồ 15 Tháng 4 2010 Lm Phạm Thanh Liêm 2581

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch