Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa chiụ phép Rửa, C: Đấng gánh tội trần gian 11 Tháng 1 2013 Lm Inhatiô Trần Ngà 2069
Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế 04 Tháng 1 2013 Lm Raphael Xuân Nguyên 1927
Lễ Thánh Gia, C: Noi gương gia đình Thánh Gia 28 Tháng 12 2012 Lm John Nguyễn 2379
Lễ Ngày GS, C: Ánh sáng và bóng tối 24 Tháng 12 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2301
CN 4 MV, C: Cuộc viếng thăm của Tình Yêu 20 Tháng 12 2012 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2055
CN 3 MV, C: Sám hối chân thành 14 Tháng 12 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 2161
CN 2 MV, C: Dọn đường cho Chúa 06 Tháng 12 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2154
CN 1 MV, C: Tỉnh thức, đợi chờ và khát vọng 29 Tháng 11 2012 Lm Phêrô Trần Đình 2255
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Kitô, quyền Thiên Chủ 19 Tháng 11 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 3335
CN 33, C: Ngày cùng tận của mỗi người 13 Tháng 11 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi 2660

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch