Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Ngày GS, C: Ánh sáng và bóng tối 24 Tháng 12 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 2077
CN 4 MV, C: Cuộc viếng thăm của Tình Yêu 20 Tháng 12 2012 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1860
CN 3 MV, C: Sám hối chân thành 14 Tháng 12 2012 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1963
CN 2 MV, C: Dọn đường cho Chúa 06 Tháng 12 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1934
CN 1 MV, C: Tỉnh thức, đợi chờ và khát vọng 29 Tháng 11 2012 Lm Phêrô Trần Đình 2028
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Kitô, quyền Thiên Chủ 19 Tháng 11 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 3120
CN 33, C: Ngày cùng tận của mỗi người 13 Tháng 11 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi 2492
CN 32 TN, C: Sự sống vĩnh cửu diệu kỳ khác với nếp sống thực tại 06 Tháng 11 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi 2591
CN 31 TN, C: Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giê-su 28 Tháng 10 2010 Lm Trần Ngà 2684
CN 30 TN, C: Tâm tình khiêm tốn cần có trong lời cầu nguyện 22 Tháng 10 2010 Lm Trần Đình Nhi 2571

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch