Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 MV, C: Hãy dọn đường 02 Tháng 12 2015 Lm GB Trần Văn Hào 3008
CN 1 MV, C: Tỉnh thức bước vào thế giới mới 25 Tháng 11 2015 Baptista Xitô Phước Thiên 2996
Lễ Chúa KItô Vua, C: Vương quốc Đức Kitô 21 Tháng 11 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 2844
CN 33 TN, C: Đợi chờ ngày Chúa đến 14 Tháng 11 2013 Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh 2884
CN 32 TN, C: Chết và Sống lại 06 Tháng 11 2013 Pm Cao Huy Hoàng 3257
CN 31 TN, C: Tình thương biến đổi 02 Tháng 11 2013 Lm GIuse Nguyễn Hữu An 2733
CN 30 TN, C: Chỉ công đức không mua được thiên đàng 24 Tháng 10 2013 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2944
CN 29 TN, C: Cầu nguyện với niềm tin sắt đá 17 Tháng 10 2013 Lm Vũ Khắc Nghiêm 2885
CN 28 TN, C: Sống tri ân 10 Tháng 10 2013 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR 2935
CN 27 TN, C: Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải. 03 Tháng 10 2013 Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu 2788

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch