Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 5 MC, C: Án tử hình bị hủy bỏ 08 Tháng 3 2016 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 2275
CN 4 MC C: Người Cha nhân hậu 01 Tháng 3 2016 Radio Veritas Asia 2408
CN 3 MC, C: Lời mời gọi sám hối 23 Tháng 2 2016 Lm. Phạm Thanh Liêm 2502
CN 2 MC, C: Thập giá vinh quang 16 Tháng 2 2016 Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 2446
CN 1 MC, C: Cùng Chúa chiến thắng cám dỗ 09 Tháng 2 2016 Lm Giuse Trần Đình Túc 2711
CN 5 TN, C: Hãy chèo ra chỗ nước sâu 02 Tháng 2 2016 Lm. Ignatiô Trần Ngà 2431
CN 4 TN, C: Cần cái nhìn mới để đón nhận sự thật 27 Tháng 1 2016 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 2334
CN 3 TN, C: Ứng nghiệm Lời Chúa - 19 Tháng 1 2016 TGm. Ngô Quang Kiệt 2540
CN 2 TN C: Gia đình có Mẹ 13 Tháng 1 2016 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 2596
Chúa Chịu Phép Rửa, C: Ơn gọi làm con 06 Tháng 1 2016 Lm GB Trần Văn Hào 2741

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch