Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ MMT Chúa Kitô, C: Mình Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng người tín hữu 30 Tháng 5 2013 Lm Phạm Thanh Liêm 1837
Lễ Chua Ba Ngôi, C: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi 23 Tháng 5 2013 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2629
Lễ Hiện Xuống, C: ‘Thánh Thần khấn xin ngự đến’ 16 Tháng 5 2013 Lm Anphong Trần Đức Phương 1874
Lễ Thăng Thiên, C: Hãy mang Chúa đến cho nhân trần 09 Tháng 5 2013 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1884
CN 6 PS, C: Bình an của Chúa 02 Tháng 5 2013 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 2046
CN 5 PS, C: Yêu như Thầy đã yêu 25 Tháng 4 2013 Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn 2158
CN 4 PS, C: Chúa Chiên Nhân Lành 18 Tháng 4 2013 Lm Anphong Trần Đức Phương 2196
CN 3 PS, C: Con có yêu mến Thầy không? 11 Tháng 4 2013 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2044
CN 2 PS, C: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’ 05 Tháng 4 2013 Giuse Nguyễn Hữu Phúc, OP 2292
CN PS, C: Rao truyền ơn Phục Sinh 28 Tháng 3 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 1942

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch