Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 5 PS, C: “Yêu như Thầy yêu”. 20 Tháng 4 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 3001
CN 4 PS, C: Một đàn chiên duy nhất 12 Tháng 4 2016 Lm. Trịnh Ngọc Danh 2851
CN 3 PS, C: Phêrô, Anh Có Yêu Mến Thầy Không? 05 Tháng 4 2016 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 3208
CN 2 PS, C: Đã thấy (mà tin), đã không thấy (mà tin) 30 Tháng 3 2016 Lm Trịnh Ngọc Danh 2640
CN PS, C: Các nhân chứng phục sinh 22 Tháng 3 2016 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 2781
CN TK, C: Con đường Thập Giá 15 Tháng 3 2016 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền 2643
CN 5 MC, C: Án tử hình bị hủy bỏ 08 Tháng 3 2016 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 2598
CN 4 MC C: Người Cha nhân hậu 01 Tháng 3 2016 Radio Veritas Asia 2717
CN 3 MC, C: Lời mời gọi sám hối 23 Tháng 2 2016 Lm. Phạm Thanh Liêm 2838
CN 2 MC, C: Thập giá vinh quang 16 Tháng 2 2016 Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 2781

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch