Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 MC, C: Hãy sám hối 28 Tháng 2 2013 Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 2039
CN 2 MC, C: Vinh quang và tự hiến 21 Tháng 2 2013 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1875
CN 1 MC, C: Đời là cuộc chiến không ngừng 15 Tháng 2 2013 Lm Jos Phạm Thanh Liêm 2156
CN 5 TN, C: Từ nay con sẽ là người đánh lưới người 07 Tháng 2 2013 Lm Alphonse Trần Đức Phương 1757
CN 4 TN, C: Điều kiện để đón Chúa 01 Tháng 2 2013 TGm Ngô Quamg Kiệt 1768
CN 3 TN, C: Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người 24 Tháng 1 2013 Lm Phạm Thanh Liêm, SJ 1953
CN 2 TN, C: Mời Chúa đến nhà 16 Tháng 1 2013 TGM Ngô Quang Kiệt 1935
Lễ Chúa chiụ phép Rửa, C: Đấng gánh tội trần gian 11 Tháng 1 2013 Lm Inhatiô Trần Ngà 1912
Lễ Hiển Linh, C: Mở lòng ra cho Đấng Cứu Thế 04 Tháng 1 2013 Lm Raphael Xuân Nguyên 1801
Lễ Thánh Gia, C: Noi gương gia đình Thánh Gia 28 Tháng 12 2012 Lm John Nguyễn 2214

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch