Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Hiển Linh, C: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa. 30 Tháng 12 2015 TGm Ngô Quang Kiệt 2344
Lễ Đêm GS Đức Giêsu là quà tặng vô giá 22 Tháng 12 2015 Jos Vinc. Ngọc Biển 2454
CN 4 MV, C: Niềm vui Tin Mừng 16 Tháng 12 2015 Lm GB Trần Văn Hảo 2675
CN 3 MV, C: Chúng tôi phải làm gì đây? 08 Tháng 12 2015 Lm Nguyễn Cao Siêu 2713
CN 2 MV, C: Hãy dọn đường 02 Tháng 12 2015 Lm GB Trần Văn Hào 2675
CN 1 MV, C: Tỉnh thức bước vào thế giới mới 25 Tháng 11 2015 Baptista Xitô Phước Thiên 2660
Lễ Chúa KItô Vua, C: Vương quốc Đức Kitô 21 Tháng 11 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 2547
CN 33 TN, C: Đợi chờ ngày Chúa đến 14 Tháng 11 2013 Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh 2550
CN 32 TN, C: Chết và Sống lại 06 Tháng 11 2013 Pm Cao Huy Hoàng 2961
CN 31 TN, C: Tình thương biến đổi 02 Tháng 11 2013 Lm GIuse Nguyễn Hữu An 2414

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch