Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 29 TN, C: Kiên nhẫn cầu nguyện 14 Tháng 10 2010 Lm Tạ Duy Tuyền 2599
CN 28 TN, C: Tỏ lòng biết ơn 07 Tháng 10 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 2572
CN 27 TN, C: Đức tin và sự yếu đuối của con người 30 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2467
CN 26 TN, C: Khoảng cách đời này và đời sau 23 Tháng 9 2010 Lm GIuse Nguyễn Hữu An 2385
CN 25 TN, C: Biết dùng tiền của 16 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2412
CN 24 TN, C: Lòng Chúa xót thương 09 Tháng 9 2010 Lm Tạ Duy Tuyền 2549
CN 23 TN, C: Từ bỏ là đường nên thánh 02 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2492
CN 22 TN, C: Đặt Mình Nơi Chỗ Cuối 26 Tháng 8 2010 Lm Lugi Gozaga Đặng Quang Tiến 2421
CN 21 TN, C: ‘Cố gắng vào qua cửa hẹp’ 19 Tháng 8 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 2644
Lễ Đức Maria Lên Trời, C: Vinh quang hồn xác Mẹ về trời 12 Tháng 8 2010 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi 2973

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch