Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 32 TN, C: Sự sống vĩnh cửu diệu kỳ khác với nếp sống thực tại 06 Tháng 11 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi 2760
CN 31 TN, C: Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giê-su 28 Tháng 10 2010 Lm Trần Ngà 2846
CN 30 TN, C: Tâm tình khiêm tốn cần có trong lời cầu nguyện 22 Tháng 10 2010 Lm Trần Đình Nhi 2741
CN 29 TN, C: Kiên nhẫn cầu nguyện 14 Tháng 10 2010 Lm Tạ Duy Tuyền 2753
CN 28 TN, C: Tỏ lòng biết ơn 07 Tháng 10 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 2740
CN 27 TN, C: Đức tin và sự yếu đuối của con người 30 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2651
CN 26 TN, C: Khoảng cách đời này và đời sau 23 Tháng 9 2010 Lm GIuse Nguyễn Hữu An 2544
CN 25 TN, C: Biết dùng tiền của 16 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2610
CN 24 TN, C: Lòng Chúa xót thương 09 Tháng 9 2010 Lm Tạ Duy Tuyền 2727
CN 23 TN, C: Từ bỏ là đường nên thánh 02 Tháng 9 2010 Lm Raphael Xuân Nguyên 2658

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch