Sống tinh thần Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà cũng như ngoài phố chợ, với những cây sinh nhật với đèn điện đủ mầu sắc, những hang đá máng cỏ đẹp mắt, với nhạc giáng sinh làm rộn rã lòng người. Người ta còn gửi thiệp Giáng Sinhquà Giáng Sinh và quà Giáng Sinh với những lời chúc mừng tốt đẹp. Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ Lễ Vọng Giáng Sinh cho tới Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh quen gọi là Lễ Ba Vua, hoặc hết ngày 06 Tháng Giêng khi lễ Ba Vua nhằm ngày 06/01. Trong Mùa Giáng Sinh, Giáo Hội mừng việc Chúa Cứu Thế giáng trần và việc Người tỏ mình ra cho nhân loại qua ba nhà Đạo sĩ quen gọi là Ba Vua. Lễ phẩm trong Mùa Giáng sinh là mầu trắng, tượng trưng cho sự vui mừng vì Đấng Cứu Thế đã đến.

Việc Đấng Cứu thế Giáng trần là một biến cố quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Từ khi Chúa Cứu Thế sinh ra, thì thời gian đổi ngược hẳn lại. Vì thế ngưòi ta gọi năm nay là năm nọ, năm kia sau khi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Nếu biến cố xẩy ra trước khi Chúa Cứu thế giáng sinh, thì người ta lại tính niên hiệu ngược lại, chẳng hạn sự việc xẩy ra năm này năm nọ trước năm Chúa giáng sinh. Nhiều sử gia trên thế giới dựa trên năm Chúa giáng sinh để tính thời gian và đặt lại niên hiệu. Và gần đây người ta đã khám phá ra là họ đã tính lầm niên hiệu Chúa giáng sinh khoảng hai hay ba năm trước niên hiệu đã ấn định. Tuy nhiên người ta không muốn đổi lại các niên hiệu của các biến cố trên thế giới, bởi vì làm như vậy quá phức tạp và tốn kém về thời giờ và tiền bạc. 

Tuy nhiên Chúa đến không phải chỉ đổi ngược lại dòng lịch sử loài người. Chúa đến để làm một việc đổi mới toàn diện trong tâm hồn mỗi người: đổi lại cách suy tư, đổi lại những giá trị trong đời sống. Trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh độ 700 năm, thì ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: “Ðoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9:1). Lời ngôn sứ Isaiah về Ðấng Cứu Thế đã được thực hiện trong đêm Giáng Sinh. Ngay từ khi mới sinh, Chúa Cứu thế đã làm xáo trộn tâm trí loài người, như Chúa đã làm xáo trộn tâm trí vua Hêrôđê. Sứ mệnh của Chúa là làm xáo trộn tâm trí loài người, làm cho họ  bất mãn với con người cũ, với lối sống hiện tại: tư tưởng cũng như hành động để Chuá có thể làm chủ tâm hồn họ, ban bình an và niềm vui cho họ.

Sau những ngày giờ bận rộn sửa soạn mừng lễ Sinh Nhật: Gửi quà sinh nhật, thiệp sinh nhật, làm hang đa máng cỏ, người tín hữu nên dành ít thời giờ yên lặng để suy niệm về màu nhiệm Giáng Sinh. Chỉ trong thinh lặng người ta mới dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa, mới dễ khám phá ra ý nghĩa của màu nhiệm Giáng Sinh: bé nhỏ, nghèo khó, tầm thường, khiêm tốn. Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, chỉ có ít nhân vật được chứng kiến cảnh hang đá Bêlem: đó là Mẹ Maria, Thánh Giuse và mấy người mục đồng và chiên bò lừa (Luc 2:8,10,16).

Lm Trần Bình Trọng

-----------------------------------

Living the Christmas spirit:

Christmas is a season of joy and happiness with decorative scenes in homes, as well as in the streets, Christmas trees with colorful electric lights, beautiful cribs and mangers, and bustling Christmas music making people excited. People send Christmas cards and gifts with good wishes. The Christmas season begins from Christmas Eve until the Sunday after Epiphany Sunday, commonly known as the Feast of the Three Kings, or ends on January 6 when the Feast of the Three Kings falling on January 6. During the Christmas season, the Church celebrates the coming of Christ and His manifestation to humanity through the three Magi known as the Three Kings. The liturgical vestment color during the Christmas season is white, symbolizing joy because the Savior has come.

The coming of the Savior is the most important event in the human history. Since the birth of Christ, time has completely reversed. That is why people call this year or that year after the birth of Christ. If the event happened before the birth of Christ, then people calculate the date in reverse order, for example, the event happened this year and that year before the year of Christ's birth. Many historians around the world rely on the year of Christ's birth to calculate time and reset dates. Recently, it was discovered that they had miscalculated the date of Christ's birth by about two or three years before the given date. However, people do not want to change the dates of world events, because doing so is too complicated and costly in time and money.

However, God's coming did not just reverse the course of the human history. God comes to do a comprehensive renewal in each person's soul: to change the way of thinking and the values in life. About 700 years before the birth of Christ, the prophet Isaiah predicted: "The people walking in darkness have seen a brilliant light" (Is 9:1). Isaiah's prophecy about the Savior was fulfilled on the Christmas night. Right from birth, Christ has disturbed the minds of people, just as he disturbed the mind of King Herod. God's mission is to disturb human minds, to make them dissatisfied with their old self, with their current lifestyle: thoughts as well as actions so that God can control their souls, granting peace and joy for them.

After those busy days of preparing for the Christmas celebration: sending birthday cards and gifts, making a manger, the faithful should take some time to meditate on the mystery of Christmas in silence. Only in silence can people easily recognize God's presence and discover the meaning of the mystery of Christmas: small, poor, ordinary and humble. On the first Christmas night, only a few characters witnessed the scene of the Bethlehem grotto: the Blessed Mother Mary, Saint Joseph and several shepherds, sheep, cattle and donkeys (Luke 2:8, 10, 16).

John Tran Binh Trong

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch