Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Giuse Nguyễn Hưng mới qua đời tại Long Xuyên 03 Tháng 9 2010 Gm Giuse Trần Xuân Tiếu 3402
Lm Trần Bình Trọng mới tạ thế tại Hà Nam 30 Tháng 8 2010 VP Toà TGM Hà Nội 3895
Lm Nguyễn Ngọc Tuyên mới ra đi vĩnh viễn tại Hoà Giang 28 Tháng 8 2010 Toà Giám Mục Long Xuyên 2998
Lm Giuse Trần Văn Tuyên vừa qua đời tại Nhà Chung Huế 25 Tháng 8 2010 Toà TGM Huế 3140
Lm Đa Minh Trần Đức Tuấn mới tạ thế tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 22 Tháng 8 2010 Toà Giám MỤc Đà Lạt 3830
Lm Tôma Trần Văn Dụ vừa ra đi vĩnh viễn tại VN 13 Tháng 8 2010 Lm Huỳng Công Minh 3344
Lm Nguyễn Viết Trung mới tạ thế tại Hà Nội 10 Tháng 7 2010 Văn Phòng Toà TGM Hà Nội 3030
Lm Nguyễn Ngọc Ban, CMC, mới ra đi vĩnh viễn tại Missouri, Hoa Kì 30 Tháng 6 2010 Lm Micae Trần Mai, CMC 4034
Lm Nguyễn Đức Thành mới tã thế tại Kiên Giang 29 Tháng 6 2010 Toà Giám Mục Long Xuyên 3072
Lm Giuse Nguyễn Văn Tiếu mới tạ thế tại bệnh viện Bình Dân 17 Tháng 6 2010 Toà Giám Mục Long Xuyên 2898

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch