Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đaminh Nguyễn Quang Thân mới tạ thế tại Rạch Giá 05 Tháng 1 2011 Gm Trần Xuân Tiếu 2813
Lm Trần Thanh Giản mới qua đời tại Paris 23 Tháng 12 2010 Đức Ông Mai Đức Vinh 3055
Lm Nguyễn Văn Phong mới qua đời tại Hải Phòng 15 Tháng 12 2010 TGM Hải Phòng 2886
Lm Lê Thanh Thiên đã ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 12 Tháng 12 2010 VP TGM GP Ban Mê Thuột 3262
Lm Gioan Trần Thanh Lan đã từ trần tại Hà Tĩnh 11 Tháng 12 2010 Toà Giám Mục Vinh 3448
Lm Trần Đức Duy vừa tạ thế 08 Tháng 12 2010 VP TTGM Hà Nội & TGM Cần Thơ 2637
Lm Vũ Phi Phượng mới lìa đời 03 Tháng 12 2010 Gm Trần Xuân Tiếu 2788
Lm Gioan Batixita Phạm Gioan vừa nằm xuống mà không dậy 01 Tháng 12 2010 Lm Hồ Văn Xuân 4299
Lm Trần Cao Tường đã khuất bóng 24 Tháng 11 2010 Lm Trần Bình Trọng 3022
Lm Trần Cao Tường đã ra đi vĩnh viễn 24 Tháng 11 2010 Gia đình & Lm Bùi Quyết 3120

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch