Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đinh Huy Hưởng vừa nằm xuống 'giã từ trần gian' 10 Tháng 8 2011 Đại Gia Đình Phát Diệm 4444
Lm Đoàn Văn Lữ mới ra đi vĩnh viễn tại Khánh Hoà 09 Tháng 8 2011 Tỉnh Dòng Phanxicô VN 3048
Lm Nguyễn Văn Đình mới lìa đời tại Long Xuyên 29 Tháng 7 2011 Gm Trần Xuân Tiếu 2627
Lm Nguyễn Thanh Liên vừa nằm xuống vĩnh viễn tại Kontum 27 Tháng 7 2011 Toà Gm Kontum 2699
Lm Đoàn Thanh Dũng, DCCT mới từ trần tại Pháp 24 Tháng 7 2011 Lm Giuse Văn Hội, C.SsR. 3002
Lm Nguyễn Văn Thông mới ra đi vĩnh viễn tại California 06 Tháng 7 2011 Lm Trần Bình Trọng 3334
Lm Trần Khánh Tích đã khuất bóng 19 Tháng 6 2011 Lm Phạm Bá Lãm 2926
Lm Lê Văn Tỏ vừa ra đi vĩnh viễn tại Cần Thơ 13 Tháng 6 2011 Toà Giám Mục Cần Thơ 2417
Lm Nguyễn Thanh Tiếp mới qua đời tại Huế 10 Tháng 6 2011 Toà TGM Huế 2798
Đức Cha Nguyễn Tích Đức mới ra đi vĩnh viễn 24 Tháng 5 2011 Toà GM Ban Mê Thuột 3026

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch