Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Phạm Ngọc Hảo, SSS đã khuất bóng 20 Tháng 5 2011 Lm Phan Ngọc Trợ, SSS 3145
Lm Hồ Đức Minh mới lìa đời tại Ninh Thuận 19 Tháng 5 2011 Lm Đâu Văn Pháp, SVD 3062
Lm Nguyễn Quang Toàn vừa nằm xuống vĩnh viễn 06 Tháng 5 2011 Toà GM Cần Thơ 2821
Lm Võ Văn Sinh đã ra đi vĩnh viễn (được tin trễ) 29 Tháng 4 2011 VP Toà Giám Mục Vĩnh Long 2564
Lm Trần Minh Tân đã qua đời tại Giáo xứ Hiếu Thuận 23 Tháng 4 2011 Gm Trần Xuân Tiếu 3750
Lm Nguyễn Văn Tuyền mới ra đi vĩnh viễn tại VN 17 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Vĩnh Long 2518
Lm Mai Đức Long mới từ trần tại Việt Nam 11 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Long Xuyên 2952
Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ 10 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Cần Thơ 3155
Lm Vũ Đức đã khuất bóng 23 Tháng 3 2011 Gia đình Anh Chị Em 3552
Lm Cao Vĩnh Phan mới lìa đời tại Phan Thiết 08 Tháng 3 2011 Lm Giuse Hồ Sỹ Hữu / VP / TGM / PT 4488

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch