Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Quang Toàn vừa nằm xuống vĩnh viễn 06 Tháng 5 2011 Toà GM Cần Thơ 2851
Lm Võ Văn Sinh đã ra đi vĩnh viễn (được tin trễ) 29 Tháng 4 2011 VP Toà Giám Mục Vĩnh Long 2593
Lm Trần Minh Tân đã qua đời tại Giáo xứ Hiếu Thuận 23 Tháng 4 2011 Gm Trần Xuân Tiếu 3790
Lm Nguyễn Văn Tuyền mới ra đi vĩnh viễn tại VN 17 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Vĩnh Long 2545
Lm Mai Đức Long mới từ trần tại Việt Nam 11 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Long Xuyên 2984
Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ 10 Tháng 4 2011 Toà Giám Mục Cần Thơ 3190
Lm Vũ Đức đã khuất bóng 23 Tháng 3 2011 Gia đình Anh Chị Em 3585
Lm Cao Vĩnh Phan mới lìa đời tại Phan Thiết 08 Tháng 3 2011 Lm Giuse Hồ Sỹ Hữu / VP / TGM / PT 4535
Lm Nguyễn Tự Do đã ra đi vĩnh viễn 07 Tháng 3 2011 VP Tỉng DCCT VN 3681
Lm Ngô Xuân Luyện vừa ra đi vĩnh viễn tại Hà Tĩnh 26 Tháng 2 2011 Văn Phòng TGM/GP Vinh 2995

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch