Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đan sĩ Lm Trần Ngân mới ra đi vĩnh viễn tại Đan Viện Phước Lí 13 Tháng 1 2011 Đan Viện Phó Nguyễn Vinh, O.Cist 3390
Lm Bùi Văn Hoàng vừa nằm xuống mà không dậy tại Mỹ Tho 11 Tháng 1 2011 Toà Giám Mục Mỹ Tho 4481
Lm Đaminh Nguyễn Quang Thân mới tạ thế tại Rạch Giá 05 Tháng 1 2011 Gm Trần Xuân Tiếu 2795
Lm Trần Thanh Giản mới qua đời tại Paris 23 Tháng 12 2010 Đức Ông Mai Đức Vinh 3039
Lm Nguyễn Văn Phong mới qua đời tại Hải Phòng 15 Tháng 12 2010 TGM Hải Phòng 2864
Lm Lê Thanh Thiên đã ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 12 Tháng 12 2010 VP TGM GP Ban Mê Thuột 3243
Lm Gioan Trần Thanh Lan đã từ trần tại Hà Tĩnh 11 Tháng 12 2010 Toà Giám Mục Vinh 3402
Lm Trần Đức Duy vừa tạ thế 08 Tháng 12 2010 VP TTGM Hà Nội & TGM Cần Thơ 2623
Lm Vũ Phi Phượng mới lìa đời 03 Tháng 12 2010 Gm Trần Xuân Tiếu 2770
Lm Gioan Batixita Phạm Gioan vừa nằm xuống mà không dậy 01 Tháng 12 2010 Lm Hồ Văn Xuân 4278

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch