Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 8 TN, A: Ơn quan phòng của Thiên Chúa 27 Tháng 2 2014 Lm Hồ Thông 1661
CN 7 TN, A: Hãy sống yêu thương và nên trọn lành 20 Tháng 2 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1685
CN 5 TN, A: Các con là muối đất... là sự sáng thế gian 06 Tháng 2 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1633
CN 4 TN, A: Hạnh phúc 30 Tháng 1 2014 Lm Nguyễn Ngọc Long 1635
CN 3 TN, A: Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến 23 Tháng 1 2014 Lm Antôn Nguyễn Hữu Độ 1711
CN 2 TN, A: Gánh tội tha nhân 16 Tháng 1 2014 Lm Phạm Quốc Hưng 1864
Lễ Chúa chịu Phép rửa, A: Cả trần gian được thánh hoá 09 Tháng 1 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1712
Lễ Hiển Linh, A: Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 02 Tháng 1 2014 Lm Ignatiô Trần Ngà 1763
Lễ Thánh gia, A: Gương Gia đình hạnh phúc 28 Tháng 12 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 1880
GS, A: Ai thực sự mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 24 Tháng 12 2013 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1687

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch