Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 MC, A: Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần 13 Tháng 3 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2191
CN 1 MC, A: Chiến Thắng Cám Dỗ 06 Tháng 3 2014 Lm Tạ Duy Tuyền 2397
CN 8 TN, A: Ơn quan phòng của Thiên Chúa 27 Tháng 2 2014 Lm Hồ Thông 2228
CN 7 TN, A: Hãy sống yêu thương và nên trọn lành 20 Tháng 2 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2323
CN 5 TN, A: Các con là muối đất... là sự sáng thế gian 06 Tháng 2 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2253
CN 4 TN, A: Hạnh phúc 30 Tháng 1 2014 Lm Nguyễn Ngọc Long 2194
CN 3 TN, A: Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến 23 Tháng 1 2014 Lm Antôn Nguyễn Hữu Độ 2337
CN 2 TN, A: Gánh tội tha nhân 16 Tháng 1 2014 Lm Phạm Quốc Hưng 2498
Lễ Chúa chịu Phép rửa, A: Cả trần gian được thánh hoá 09 Tháng 1 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2354
Lễ Hiển Linh, A: Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời 02 Tháng 1 2014 Lm Ignatiô Trần Ngà 2327

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch