Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 18 TN, A: Ai nấy đều được ăn no nê 30 Tháng 7 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2132
CN 17 TN, A: Kho tàng trong lòng đất 24 Tháng 7 2014 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR 2310
CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ! 16 Tháng 7 2014 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2166
CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo? 09 Tháng 7 2014 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2098
CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường 03 Tháng 7 2014 Lm Phêrô Nguyễn Hương 2199
Lễ T Phêrô và Phaolô, A: Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô 26 Tháng 6 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2160
Lễ MM Thánh Chúa Kitô, A: Hồng ân Thánh Thể 19 Tháng 6 2014 Lm Ignatiô Trần Ngà 2221
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu 12 Tháng 6 2014 Lm GIuse Nguyễn Văn Nghĩa 2828
Lễ Hiện Xuống, A: Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới 04 Tháng 6 2014 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 2101
Lễ Lên Trời, A: Cùng đích cuộc đời chúng ta là Nước Trời 29 Tháng 5 2014 Lm Giuse Đỗ Đức Trí 2161

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch