Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ! 16 Tháng 7 2014 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1571
CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo? 09 Tháng 7 2014 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1548
CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường 03 Tháng 7 2014 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1660
Lễ T Phêrô và Phaolô, A: Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô 26 Tháng 6 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1579
Lễ MM Thánh Chúa Kitô, A: Hồng ân Thánh Thể 19 Tháng 6 2014 Lm Ignatiô Trần Ngà 1593
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu 12 Tháng 6 2014 Lm GIuse Nguyễn Văn Nghĩa 2238
Lễ Hiện Xuống, A: Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới 04 Tháng 6 2014 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 1547
Lễ Lên Trời, A: Cùng đích cuộc đời chúng ta là Nước Trời 29 Tháng 5 2014 Lm Giuse Đỗ Đức Trí 1520
CN 6 PS, A: Hãy Trở Thành “Người Bảo Vệ - Paraclete” cho Tha Nhân 22 Tháng 5 2014 Lm Raniero Cantalamessa, OFM 1538
CN 5 PS, A: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống 14 Tháng 5 2014 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 1715

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch