Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 PS, A: Chúa Chiên Lành 02 Tháng 5 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 1579
CN 3 PS, A: Những người khách lạ 24 Tháng 4 2017 Lm Nguyễn Khoa Toàn 1718
CN 2 PS, A: Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta 19 Tháng 4 2017 Gm Giuse Vũ Văn Thiên 1415
CN PS A: Thấy Và Tin 11 Tháng 4 2017 Lm Trần Thanh Sơn 1611
CN Lễ Lá, A: Vào Thành để chịu nạn 06 Tháng 4 2017 Lm G. Nguyễn Cao Luật 1610
CN 5 MC, A: Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống 28 Tháng 3 2017 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1509
CN 4 MC, A: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn 21 Tháng 3 2017 FX Phạm Đình Phước 1871
CN 3 MC, A: “Nước hằng sống” chính là Đức Giêsu 15 Tháng 3 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 1700
CN 2 MC, A: Chiêm ngắm vinh quang thần tính Chúa tiền Phục sinh 07 Tháng 3 2017 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 1704
CN 1 MC, A: Làm sao chiến thắng ma quỉ? 27 Tháng 2 2017 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1982

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch