Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 29 TN, A: Của Xêda trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa 15 Tháng 10 2014 Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong 2793
CN 28 TN, A: Y phục xứng kỳ đức 08 Tháng 10 2014 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2427
CN 27 TN, A: Hãy nộp hoa lợi 01 Tháng 10 2014 Lm Trần Thanh Sơn 2249
CN 26 TN, A: Nói và làm 24 Tháng 9 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng 2266
CN 25 TN, A: Tình Yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 17 Tháng 9 2014 Lm Phêrô Nguyễn Hương 2277
Lễ Thánh Giá, A: Từ thập giá đến Thánh Giá 10 Tháng 9 2014 Lm Vũ Xuân Hạnh 2525
CN 23 TN, A: Nghệ thuật sửa lỗi 03 Tháng 9 2014 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2459
CN 22 TN, A: Mất trước được sau 27 Tháng 8 2014 TGm Jos Ngô Quang Kiệt 2235
CN 21 TN, A: Mầu nhiệm Giáo Hội 20 Tháng 8 2014 Lm Trần Thanh Sơn 2377
CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới 13 Tháng 8 2014 Lm Trần Thanh Sơn 2333

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch