Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 26 TN, A: Nói và làm 24 Tháng 9 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1695
CN 25 TN, A: Tình Yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 17 Tháng 9 2014 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1660
Lễ Thánh Giá, A: Từ thập giá đến Thánh Giá 10 Tháng 9 2014 Lm Vũ Xuân Hạnh 1834
CN 23 TN, A: Nghệ thuật sửa lỗi 03 Tháng 9 2014 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1839
CN 22 TN, A: Mất trước được sau 27 Tháng 8 2014 TGm Jos Ngô Quang Kiệt 1676
CN 21 TN, A: Mầu nhiệm Giáo Hội 20 Tháng 8 2014 Lm Trần Thanh Sơn 1749
CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới 13 Tháng 8 2014 Lm Trần Thanh Sơn 1568
CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió 07 Tháng 8 2014 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 1720
CN 18 TN, A: Ai nấy đều được ăn no nê 30 Tháng 7 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1528
CN 17 TN, A: Kho tàng trong lòng đất 24 Tháng 7 2014 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR 1709

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch