Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 6 TN, A: Kiện toàn lề luật 07 Tháng 2 2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 862
CN 5 TN, A: “Hãy trở nên “vị mặn tình yêu Giêsu” 31 Tháng 1 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 814
CN 4 TN, A: 8 mối phúc thật 24 Tháng 1 2017 TGM. Ngô Quang Kiệt. 1017
CN 3 TN, A: Ơn gọi đâu dành để riêng ai! 17 Tháng 1 2017 Lm Giuse Lê Quan Trung 919
CN 2 TN, A: Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại 10 Tháng 1 2017 Lm. Duy Khang 961
Lễ Hiển Linh A: Khát vọng tìm Chúa 03 Tháng 1 2017 LM Nguyễn Chánh 1021
Lễ Mẹ TC, A: Mẹ mẫu gương 27 Tháng 12 2016 Lm Micae Vũ An Lộc 1001
Lễ GS, A: Verbum Dei - Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta 20 Tháng 12 2016 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB 1234
CN 4 MV, A: Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta 13 Tháng 12 2016 Lm. Ignatiô Trần Ngà 1343
CN 3 MV, A: Anh em hãy vui lên 08 Tháng 12 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1328

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch