Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Lên Trời, A: Cùng đích cuộc đời chúng ta là Nước Trời 29 Tháng 5 2014 Lm Giuse Đỗ Đức Trí 2164
CN 6 PS, A: Hãy Trở Thành “Người Bảo Vệ - Paraclete” cho Tha Nhân 22 Tháng 5 2014 Lm Raniero Cantalamessa, OFM 2136
CN 5 PS, A: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống 14 Tháng 5 2014 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 2485
CN 4 PS, A: Mục Tử nhân lành 09 Tháng 5 2014 Lm Giuse Nguyễn Ngọc Long 3266
CN 3 PS, A: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con 01 Tháng 5 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 2243
CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh 24 Tháng 4 2014 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 2231
CN PS, A: Niềm tin vào Chúa Phục Sinh 17 Tháng 4 2014 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 2183
CN Lễ Lá, A: Đường Thập Giá 10 Tháng 4 2014 Lm Trần Thanh Sơn 2267
CN 5 MC, A: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại 04 Tháng 4 2014 Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn, Csjb 2136
CN 4 MC, A: Lạy Chúa, xin cho con được thấy! 27 Tháng 3 2014 Lm Phaolô Trương Hoàng Phong 2105

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch