Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 PS, A: Mục Tử nhân lành 09 Tháng 5 2014 Lm Giuse Nguyễn Ngọc Long 1578
CN 3 PS, A: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con 01 Tháng 5 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1639
CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh 24 Tháng 4 2014 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1674
CN PS, A: Niềm tin vào Chúa Phục Sinh 17 Tháng 4 2014 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 1581
CN Lễ Lá, A: Đường Thập Giá 10 Tháng 4 2014 Lm Trần Thanh Sơn 1655
CN 5 MC, A: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại 04 Tháng 4 2014 Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn, Csjb 1594
CN 4 MC, A: Lạy Chúa, xin cho con được thấy! 27 Tháng 3 2014 Lm Phaolô Trương Hoàng Phong 1541
CN 3 MC, A: Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. 20 Tháng 3 2014 Lm Paul Maurice Lâm Thái Sơn 1615
CN 2 MC, A: Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần 13 Tháng 3 2014 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1565
CN 1 MC, A: Chiến Thắng Cám Dỗ 06 Tháng 3 2014 Lm Tạ Duy Tuyền 1710

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch