Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 15 TN, A: Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt 11 Tháng 7 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1484
CN 14 TN, A: Người bé mọn của Tin mừng 04 Tháng 7 2017 Lm Trần Thanh Sơn 1357
CN 13 TN A: Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người 27 Tháng 6 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 1375
CN 12 TN, A: Đừng sợ sống Tin Mừng 20 Tháng 6 2017 Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR. 1462
Mình Máu Thánh, A: Bí tích Thánh Thể 13 Tháng 6 2017 Phêrô Trần Đình Phan Tiến 1510
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Mầu nhiệm tình yêu - 07 Tháng 6 2017 Lm Jos. Quốc Phong SDB 1518
Lễ Hiện Xuống, A: Thánh Thần Tình Yêu. 30 Tháng 5 2017 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 1356
Lễ Chúa Thăng Thiên, A: Nhìn Trời 23 Tháng 5 2017 TGM. Giuse Ngô quang Kiệt 1492
CN 6 PS, A: Ở lại trong tình yêu 16 Tháng 5 2017 Lm Giuse Hoàng Kim Toan 1658
CN 5 PS, A: Vững tin vào Thiên Chúa, không xao xuyến 09 Tháng 5 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1775

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch