Lễ Chúa Ba Ngôi, B:Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống

LE_CHUA_BA_NGOI_BChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Ðnl 4:32-34, 39-40; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20

Trong thời Cựu ước, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không được mạc khải cho dân được chọn. Bị bao vây bởi các dân thờ đa thần, dân Do thái được Thiên Chúa truyền dạy qua Môsê là họ phải tôn thờ một Thiên Chúa là Chúa tể duy nhất,

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, B:Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống

Write comment (0 Comments)

CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

CN_1_MC_BChúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

St 9:8-15; 1Pr 3:18-22; Mc 1:12-15

Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao ước. Giao ước Thánh kinh khác với hợp đồng giữa hai phe nhóm hoặc hiệp định giữa hai quốc gia.

Xem thêm: CN 1 MC, B: Trung thành với lời giao ước Rửa tội

Write comment (0 Comments)

Lễ Thăng Thiên, B: Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời

LE_CHUA_THANG_THIEN_BLễ Chúa Thăng Thiên, Năm B

Cv 1:1-15; Ep 1:17-23; Mc 16:15-20

Việc Ðức Giêsu lên trời xem ra đã hoàn tất sứ mệnh của Người tại thế: sinh ra, lớn lên, chết đi và sống lại, nhưng thực ra Người vẫn hiện diện trong Giáo hội qua Thần trí của Người.

Xem thêm: Lễ Thăng Thiên, B: Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

CN_3_TN_BChúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Gn 3:1-5,10; 1Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Nhận được sứ điệp rao giảng sám hối cho dân thành Ni-ni-vê ngoại đạo, ngôn sứ Giô-na quyết định bỏ trốn vì ông cho rằng chỉ có dân Chúa mới cần nghe sứ điệp sám hối.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Đức Giêsu

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, B: Như cành nho gắn liền với cây mới sinh hoa trái

CN_5_PS_BChúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B

Cv 9:26-31; 1Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Ðể giúp người môn đệ hiểu mối liên hệ giữa Thầy và trò, Ðức Giêsu dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày để diễn giải giáo lí Phúc âm và dậy họ bài học đạo giáo.

Xem thêm: CN 5 PS, B: Như cành nho gắn liền với cây mới sinh hoa trái

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

LE_CHUA_CHIU_PHEP_RUA_B

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Năm B

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

Nếu phép rửa của ông Gioan tẩy giả không có công hiệu tha tội thì tại sao Ðức Giêsu là Ðấng vô tội lại đến xin chịu phép rửa ở sông Gio-đan? Ðây chính ông Gioan đã trả lời cho câu hỏi này:

Xem thêm: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, B: Tầm quan trọng của BÍ Tích Rửa Tội

Write comment (0 Comments)

CN 3 PS, B: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an

CN_3_PS_BChúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Cv 3: 11-26; 2Ga 2:1-5a; Lc 24:35-48

Mặc dầu Ðức Giêsu đã tiên báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Người ba lần, các môn đệ vẫn chưa hiểu đường lối của Ðấng Cứu thế.

Xem thêm: CN 3 PS, B: Có Chúa trong cuộc đời là có bình an

Write comment (0 Comments)

CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

CN_2_MV_BChúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Is 40:1-5,9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Phúc âm theo thánh Mác-cô bắt đầu bằng câu chuyện Gioan tiền hô, ngôn sứ cuối cùng trong thời Cựu ước. Sau một thời gian lâu dài vắng bóng ngôn sứ, thì dân Chúa lại có thể nghe tiếng Người qua miệng Gioan, một đại ngôn sứ vừa xuất hiện.

Xem thêm: CN 2 MV, B: Tìm gặp Chúa trong sa mạc của tâm hồn

Write comment (0 Comments)

CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

CN_PS_BChúa Nhật Phục Sinh, Năm B

Cv 10:34, 37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9

Mỗi dân tộc có những câu truyện thần thoại khác nhau. Trí tưởng tượng người ta càng giầu thì truyện càng thần thoại. Tuy nhiên câu truyện của một người đã chết đi ba ngày, rồi tự mình sống lại, là một truyện quá thần thoại, vượt sức tưởng tượng của loài người.

Xem thêm: CN PS, B: Đi tìm Chúa ngay cả khi đức tin bị khủng hoảng

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, B: Xin cho được nhìn thấy

CN_30_TN_BChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Gr 31:7-9; Ep 5:1-6; Mc 10:46-52

Thánh kinh là một câu chuyện trở về nhà Cha, Ðấng hằng nóng lòng và kiên nhẫn đợi chờ loài người. Thường người ta không đánh giá được, cũng không quí trọng được sự vật mà người ta có, cho tới khi người ta mất đi. Người ta không đánh giá được quê hương, nhà cửa, ruộng vườn cho tới khi người ta phải rời bỏ như trong hoàn cảnh di cư, tị nạn.

Xem thêm: CN 30 TN, B: Xin cho được nhìn thấy

Write comment (0 Comments)

CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

CN_5_MC_BChúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Gr 41:31:31-34; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Danh tiếng Ðức Giêsu lúc này đã phải vang dội như sóng bạc đầu, nhất là việc Người vừa làm cho ông Ladarô đã chết bốn ngày sống lại ở Bêtania, cách Giêrusalem có hai dậm.

Xem thêm: CN 5 MC, B: Hạt giống có mục nát đi mới trổ sinh bông trái

Write comment (0 Comments)

CN 28 TN, B: Làm sao tiền của khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa

CN_28_TN_BChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Kn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay kêu gọi người tín hữu minh định lại những giá trị ưu tiên cho cuộc sống. Trong Phúc âm Chúa dạy các tông đồ những giá trị quan trọng cho việc thiết lập và mở mang nước Chúa. Trong bậc thang giá trị của người Kitô giáo thì những giá trị vật chất phải nhường chỗ cho những giá trị tinh thần, và những giá trị tinh thần phải nhường chỗ cho những giá trị thiêng liêng.

Xem thêm: CN 28 TN, B: Làm sao tiền của khỏi làm cản trở mối liên hệ với Chúa

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch