CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

CN_26_TN_BChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Ds 11:25-39; Gc 5:1-6; Mc 9:37-42,44,46-47

Khi so sánh mình với người khác, người ta có thể nẩy ra cảm giác ghen tuông, ganh tị nếu thấy người khác trổi vượt hơn mình về phương diện nào đó. Sở dĩ có cảm giác ganh tị, ghen tuông vì người ta sợ bị lép vế, bị mất ảnh hưởng hoặc bị đe doạ. Khi ông Môsê được thần khí của Thiên Chúa ngự xuống nói chuyện, thì ông dùng một phần thần khí ngự trên ông mà đặt trên bảy mươi kì mục trong lều trại.

Xem thêm: CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, B: Thành kiến làm cản trở đức tin

CN_14_TN_BChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B

Ed 2:2-5; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa phán với loài người qua các ngôn sứ và các tổ phụ. Các ngôn sứ được Chúa sai đến thường bị bạc đãi và tẩy chay như ngôn sứ Êdêkien được: Sai đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại (Ed 2:3) Thiên Chúa. Cuối cùng Thiên Chúa sai chính Con Một Người đến mạc khải trực tiếp cho nhân loại về tình yêu và đường lối của Người.

Xem thêm: CN 14 TN, B: Thành kiến làm cản trở đức tin

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh

CN_24_TN_BChúa Nhât 24 Thường Niên, Năm B

Is 50:5-9a; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Theo quan niệm Do thái giáo thời bấy giờ, thì Ðấng cứu thế phải là nhà lãnh đạo trổi vượt, một nhà cải cách xã hội tài ba, một tướng lãnh bách chiến bách thắng để có thể lật đổ ách thống trị của ngoại bang là người La mã đang cai trị họ thời vua Hêrođê và đưa dân tộc họ lên hàng số một, làm bá chủ hoàn cầu.

Xem thêm: CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh

Write comment (0 Comments)

Sinh Nhật Thánh GB,B: Noi theo sứ mệnh dọn đường và làm chứng

LE_SINH_N_THANH_GB_BSinh Nhật Thánh Gioan Tiền hô, Năm A, B, C

Is 49:1-6; Cv 13: 22-26; Lc 1:57-66

Gioan Tiền hô sinh ra trong hoàn cảnh rất ư là đặc biệt vì cha ông là Dacaria đã già và mẹ ông cũng đã cao niên mà lại hiếm hoi. Vì thế khi sứ thần truyền tin là bà xã ông sẽ sinh hạ một con trai, ông không chịu tin lời thiên sứ nên mới bị phạt cho câm, không nói được cho tới khi bà Êlisabét sinh hạ con trai (Lc 1:5-25). Việc đặt tên cho ông cũng mang tính cách đặc biệt. Khi phải đặt tên cho con trẻ, người ta định lấy tên người cha mà đặt.

Xem thêm: Sinh Nhật Thánh GB,B: Noi theo sứ mệnh dọn đường và làm chứng

Write comment (0 Comments)

CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người

CN_22_TN_BChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Ðnl 4:1-2, 6-8; Gc 1:17-18, 21-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15, 21-23

Luật Chúa được ban hành là để hướng dẫn đời sống con người và nhắc nhở cho loài người bước đi theo đường lối chính trực, nhằm thăng tiến hoá đời sống con người. Như vậy mục đích của việc giữ luật là nhằm giải phóng con người khỏi sống theo bản năng và khỏi áp dụng luật rừng. Trong bài trích sách Ðệ nhị luật, Môsê nhắc nhở cho họ: Hãy tuân giữ những mệnh lệnh của Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em (Ðnl 4:2).

Xem thêm: CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người

Write comment (0 Comments)

Lễ MM Thánh, B: Cảm nghiệm Phép Lạ Thánh Thể

 LE_MINH_MAU_THANH_CHUA_BLễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm B

Xh 24:3-8; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16, 22-26

Trước khi về trời, Ðức Giêsu không nỡ để các môn đệ mồ côi, Chúa để lại cho các môn đệ một kỉ vật cao quí là Mình Máu thánh Người trong Bí tích Thánh thể, để làm của ăn uống thiêng liêng cho người tín hữu, ban sức mạnh linh thiêng và niềm an ủi cho dân Người: Ðây là mình Thầy (Mc 14:22). Rồi Người cầm lấy chén rượu mà phán: Ðây là máu Thầy, máu Giao ước đổ ra cho muôn người (Mc 14:24).

Xem thêm: Lễ MM Thánh, B: Cảm nghiệm Phép Lạ Thánh Thể

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống

CN_20_TN_BChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Cn 9:1-6; Ep 5:15-20; Ga 6:51-59

Khi ma qủi thách thức Ðức Giêsu biến đá thành bánh mà ăn, Chúa liền trích lời sách Ðệ nhị Luật (Dt 8:3) mà quở trách nó: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4:4). Lời Chúa trong Thánh kinh đã trở thành lẽ sống cho người Do thái hằng bao nhiêu ngàn năm, ngay cả trước khi Chúa cứu thế giáng trần.

Xem thêm: CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống

Write comment (0 Comments)

Lễ CTT/ Hiện Xuống: Thánh Thần khấn xin hiệp nhất

LE_CHUA_TT_HIEN_XUONG_BLễ Chúa TT Hiện Xuống, Năm B

Cv 2:1-11;  1Cr 12:3-7, 12-13; Ga 20:19-23

Khi Ðức Giêsu hiện ra với các tông đồ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Người phán bảo các ông: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20:22). Giáo lý công giáo dạy thêm thêm: nhận lấy Thánh Thần là tiếp nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần là: Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông thái, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Thiên Chúa. Bảy ơn Chúa Thánh thần là những ơn căn bản, cần thiết cho đời sống người tín hữu.

Xem thêm: Lễ CTT/ Hiện Xuống: Thánh Thần khấn xin hiệp nhất

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, B: Tìm kiếm lương thực tồn tại đến muôn đời

CN_18_TN_BiChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm B

Xh 16:2-4, 12-15; Ep 4: 17, 20-24; Ga 6:24-35

Ðể sửa soạn chọn một dân tộc làm dân riêng, Thiên Chúa đã dẫn đưa dân Do thái thoát khỏi ách nô lệ bên Ai cập, vượt qua Biển đỏ ráo chân, đi vào sa mạc chịu cảnh thiếu thốn cực khổ về vật chất để thanh tẩy và luyện lọc họ. Bài trích sách Xuất hành hôm nay cho thấy dân chúng trách móc ông Môsê và A-ha-ron vì đã đưa họ vào sa mạc thanh vắng, thiếu đồ ăn thức uống, để họ phải nhịn đói khát.

Xem thêm: CN 18 TN, B: Tìm kiếm lương thực tồn tại đến muôn đời

Write comment (0 Comments)

CN 7 PS, B: Xin cho hàng Giáo Phẩm-Sĩ được hiệp nhất

CN_7_PS_BChúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm B

Cv 1:15-17, 20-26; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu biết trước rằng Người sắp sửa hoàn tất công việc tại thế và trở về cùng Thiên Chúa Cha. Người ý thức được những yếu đuối và mỏng dòn của các tông đồ. Vì thế Người bắt đầu cầu nguyện để các tông đồ hiệp nhất trong một niềm tin yêu, để các ông có thể thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng cứu độ.

Xem thêm: CN 7 PS, B: Xin cho hàng Giáo Phẩm-Sĩ được hiệp nhất

Write comment (0 Comments)

CN 16 TN, B: Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi

CN_16_TN_BChuá Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6: 30-34

Thấy các tông đồ đầu tắt mặt tối: làm việc cũng như giảng dạy đến nỗi không còn thời giờ mà ăn uống, Ðức Giêsu mới bảo họ: Hãy vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6:31). Rồi Người cùng với các tông đồ xuống thuyền chèo vào nơi thanh vắng. Ðể duy trì mức độ thăng bằng trong cuộc sống, Ðức Giêsu dạy các tông đồ về sự cần thiết của việc nghỉ ngơi.

Xem thêm: CN 16 TN, B: Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi

Write comment (0 Comments)

CN 6 PS, B: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

 CN_6_PS_BChúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B

Cv 10:25-26, 31-35, 44-48; 1Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

Ðọc Thánh kinh Tân ước, người ta thấy Phúc âm theo thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu, chứa đựng đầy dẫy từ ngữ yêu mến. Ðó là lý do tại sao, Phúc âm thánh Gioan được mệnh danh là Tin mừng yêu mến. Theo truyền thuyết kể lại thì khi về già, thánh Gioan chỉ giảng một câu vắn tắt: Hỡi đoàn con nhỏ, hãy thương yêu nhau. Lời giảng dạy đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong vòng một thời gian khá lâu.

Xem thêm: CN 6 PS, B: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch