Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Khiết tịnh và Tình yêu 23 Tháng 11 2018 J.B. Thái Hòa dịch 567
Năng lực phục hồi từ hôn nhân 16 Tháng 11 2018 Trần Mỹ Duyệt 508
Một số định kiến sai lầm trong hôn nhân 08 Tháng 11 2018 Aug. Trần Cao Khải 579
Tuổi già 31 Tháng 10 2018 Trầm Thiên Thu 631
Chốn trở về bình yên 25 Tháng 10 2018 +Gm Giuse Vũ Văn Thiên 599
Ma Maison – Nhà tôi. 18 Tháng 10 2018 Trần Khánh Liễm 586
Những cái chết trong cuộc sống 10 Tháng 10 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 600
Sao đọc Lectio Divina 04 Tháng 10 2018 Elisabeth Nguyễn 627
Kinh Thánh đọc như thế nào? 26 Tháng 9 2018 Vũ Công Chính 794
Xây tổ ấm tốt hơn là xây căn nhà 19 Tháng 9 2018 Lm. Pet. Trần Trọng Khương 663

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch