Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Suy niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh 20 Tháng 12 2017 Vũ Công Chính 599
Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật 14 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 1998
Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm 06 Tháng 12 2017 +Gm Giuse Vũ Văn Thiên 846
Giáo lý của Đức Phanxicô về Thánh Lễ 30 Tháng 11 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 498
Hôn nhân dị chủng 22 Tháng 11 2017 Trần Mỹ Duyệt 424
Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết 16 Tháng 11 2017 Vũ Công Chính 590
Bảy đức tình bạn nên khuyến khích con cái thực hành 09 Tháng 11 2017 Marta An Nguyễn 500
Tháng Các Linh Hồn: “cảm nghĩ về lòng khoan dung và sự cho đi” 01 Tháng 11 2017 Jos Nguyễn Mừng 584
Maria, Mẹ Giáo Hội - Maria Mẹ Hội Thánh 27 Tháng 10 2017 Gm Phêrô Nguyễn Soạn 669
Não trạng “Cha là Chúa” 20 Tháng 10 2017 Trần Mỹ Duyệt 494

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch