Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 3: Quy luật đồng hành: Tiệm tiến theo thời gian 27 Tháng 2 2019 UB Mục vụ Gia đình 302
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên. 21 Tháng 2 2019 UB Mục vụ Gia đình 323
Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành 13 Tháng 2 2019 ỦB Mục vụ Gia Đình 347
Đi tu là ơn gọi hiến dâng 07 Tháng 2 2019 Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 356
Lời nguyện đầu năm 30 Tháng 1 2019 Vũ Công Chính 331
Mười căn bệnh làm băng hoại người Công Giáo 21 Tháng 1 2019 H.Y. Nguyễn Văn Thuận 1053
7 Căn Bệnh Xã Hội Mỗi Kitô Hữu Được Mời Gọi Để Chữa Lành 17 Tháng 1 2019 Daminh Phan Quỳng, SJ 393
Chứng từ đức tin thời Internet 13 Tháng 1 2019 Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh 365
Cái mác tu sĩ 28 Tháng 12 2018 JB Nguyễn Phi Long, S.J. 335
Một số định kiến sai lầm trong hôn nhân 21 Tháng 12 2018 Aug. Trần Cao Khải 322

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch