Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa 05 Tháng 2 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi 371
Phân định về ơn gọi hôn nhân 01 Tháng 2 2018 Lm Tôma Vũ Quang Trung, S.J 324
Giận hơn, bực tức giữa vợ chồng, tại sao và hậu quả ! 25 Tháng 1 2018 Trần Mỹ Duyệt 1038
Biến cố ngã ngựa làm đổi đời Thánh Phaolo Tông Đồ 22 Tháng 1 2018 Vũ Công Chính 615
Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ: Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ 20 Tháng 1 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 754
Những ảnh hưởng tiêu cực của việc sống thử 18 Tháng 1 2018 Eymard An Mai Đỗ O.Cist. 350
Cử chỉ sám hối: Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ 10 Tháng 1 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 931
Vai trò của lương tâm trong những quyết định luân lý liên quan đến gia đình 03 Tháng 1 2018 + Matthêô Nguyễn Văn Khôi 1087
Thơ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa 01 Tháng 1 2018 Vũ Công Chính 2210
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ 28 Tháng 12 2017 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 2333

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch