Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Sa chước cám dỗ 16 Tháng 5 2017 Trần Mỹ Duyệt 537
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ V: Được kêu gọi nên thánh 10 Tháng 5 2017 Văn phòng HĐGMVN 451
Việc tân Phúc âm hoá 03 Tháng 5 2017 Lm Antôn Nguyễn Mạnh Đồng 579
Làm sao để hóa giải những bất đồng 24 Tháng 4 2017 Trần Mỹ Duyệt 563
Công chính hóa là gì? 19 Tháng 4 2017 Lm. Giuse Phan Tấn Thành, op 554
Lời Nguyện Mầu Nhiệm Chúa Phục Sinh 15 Tháng 4 2017 Vũ Công Chính 548
Đêm Hồng Phúc 14 Tháng 4 2017 Gm Giuse Vũ Văn Thiên 480
Những Thách Đố Đối Với Gia Đình Trẻ Công Giáo Thời Hiện Đại 06 Tháng 4 2017 Phao-lô Nguyễn Văn Chí, S.J. 510
Tôi Tin Các Thánh Thông Công 28 Tháng 3 2017 GIuse Phạm Văn Tuyến 603
Tình yêu: bí quyết hạnh phúc 21 Tháng 3 2017 Trần Mỹ Duyệt 509

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch