Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
"Một nhịn chín lành!”. 10 Tháng 1 2017 Trần Mỹ Duyệt 790
Niềm vui đời dâng hiến 03 Tháng 1 2017 Pr. Lê Hoàng Nam, Sj 892
Khi vợ hay chồng ngoại tình 28 Tháng 12 2016 Trần Mỹ Duyệt 830
Mười ba lời khuyên của Đức Phanxicô cho một hôn nhân vững bền. 21 Tháng 12 2016 Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch 845
Giữ gìn tên gọi chữ “cái” tiếng Việt 13 Tháng 12 2016 Phan văn Phước 867
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ I: Chúng ta yêu nhau 08 Tháng 12 2016 Văn phòng HĐGMVN 904
Nhận diện những kẻ thù giấu mặt trong hôn nhân 30 Tháng 11 2016 Aug. Trần Cao Khải 876
Trở nên chính mình [1] 22 Tháng 11 2016 Lm. Thái Nguyên 951
Ngày Lễ Tạ Ơn / Thanksgiving Day Nov. 24 -2016 14 Tháng 11 2016 Vũ Công Chính 1068
Đạo đức sinh học và Giáo hội Công giáo theo nhãn quan lịch sử 09 Tháng 11 2016 Giuse Nguyễn Xuân Phong 1030

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch