Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Kinh Thánh đọc như thế nào? 26 Tháng 9 2018 Vũ Công Chính 577
Xây tổ ấm tốt hơn là xây căn nhà 19 Tháng 9 2018 Lm. Pet. Trần Trọng Khương 486
Vợ hay người tình 13 Tháng 9 2018 Trần Mỹ Duyệt 434
Vị Ân Nhân Của Giáo Hội Việt Nam Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt 06 Tháng 9 2018 Vinh Sơn VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG 567
Tại sao vợ chồng phải cho nhau nghe 30 Tháng 8 2018 Trần Mỹ Duyệt 523
Tại sao con cái không vâng lời tôi? 22 Tháng 8 2018 Tạ Ân Phúc dịch 500
Mù quáng trong tình yêu 15 Tháng 8 2018 Eymard An Mai Đỗ, O.Cist 466
Đại Hội Gia Đình Công Giáo Thế Giới Kì IX- 2018 tại Ai-len 09 Tháng 8 2018 Vinh Sơn VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG 581
Suy tư MVGĐ số 8 năm 2018: Tự do chứ không bị ép buộc 01 Tháng 8 2018 Văn phòng HĐGMVN 421
Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời trong thời đại thế tục 25 Tháng 7 2018 J.B. Thái Hòa dịch 431

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch