Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN PS, B: Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết 28 Tháng 3 2018 Phêrô Trần Đình Phan Tiến 190
Lễ Lá, B: Bệnh “hùa theo đám đông” 21 Tháng 3 2018 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 236
CN 5 MC, B: Mục nát đi để trổ sinh dồi dào bông hạt 14 Tháng 3 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P 257
CN 4 MC, B: Chuyện thưởng phạt 08 Tháng 3 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 382
CN 3 MC, B: Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ - 01 Tháng 3 2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên 372
CN 2 MC, B: Từ Tabor đến Golgotha 22 Tháng 2 2018 Thiên Phúc 415
CN 1 MC, B: Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu Thiên Chúa 15 Tháng 2 2018 Lm. Nguyễn Văn Phan 295
Thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay thế nào cho đẹp lòng Chúa 13 Tháng 2 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển 315
CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật 07 Tháng 2 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 315
CN 5 TN, B: Niềm vui vì được chữa lành 31 Tháng 1 2018 Thiên Phúc 318

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch