Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ 15 Tháng 9 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1479
CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai? 07 Tháng 9 2015 Lm Ignatio Trần Ngà 1506
CN 23, TN, B: Câm điếc thiêng liêng 31 Tháng 8 2015 Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 1539
CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ 20 Tháng 8 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1553
CN 20 TN, B: Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu 12 Tháng 8 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1518
CN 19 TN, B: Bánh từ trời - nguồn sống đích thực 05 Tháng 8 2015 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, CsjB 1507
CN 18 TN, B: Chính là Cha tôi cho các ông ăn 29 Tháng 7 2015 Lm Nguyễn Văn Ty 1373
CN 17 TN, B: Có thực mới vực được đạo 21 Tháng 7 2015 Lm Phêrô Bùi Trọng Khấn 1514
CN 16 TN, B: Làm việc và cầu nguyện 15 Tháng 7 2015 Lm GB Văn Hào 1415
CN 15 TN, B: Sứ mạng loan báo Tin Mừng 07 Tháng 7 2015 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 1449

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch