Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 1 MV, B: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2017 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 446
Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi 18 Tháng 11 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 2077
CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết 11 Tháng 11 2015 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1593
CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do 03 Tháng 11 2015 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 1357
Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài 28 Tháng 10 2015 Gm Giuse Vũ Văn Thie6 1534
CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô 20 Tháng 10 2015 Lm Giacôbê Tạ Chúc 1423
CN 29 TN, B: Trật tự mới của Phúc Âm 13 Tháng 10 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 1751
CN 28 TN, B: Nguy cơ làm nô lệ cho tiền của 06 Tháng 10 2015 Lm Ngô Tôn Huấn 1651
CN 27 TN, B: Gia đình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi 29 Tháng 9 2015 Lm Phạm Thanh Liêm SJ 1694
CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta! 22 Tháng 9 2015 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1524

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch