Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, B:Tấm bánh tình yêu 30 Tháng 5 2018 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 173
Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Hiệp nhất trong yêu thương 23 Tháng 5 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 212
Lễ Hiện Xuống, B: Thánh Thần Tình Yêu. 16 Tháng 5 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 168
Lễ Thăng Thiên, B: Ngước mắt nhìn trời 09 Tháng 5 2018 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 157
CN 6 PS, B: Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em 02 Tháng 5 2018 Giuse Hoàng Hải Đăng, OP 226
CN 5 PS, B: Sinh nhiều hoa trái 25 Tháng 4 2018 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền SDB 272
CN 4 PS, B: Chúa Giêsu - Mục Tử Nhân Lành 18 Tháng 4 2018 Lm. Barnaba Lê An Phong, SDB 242
CN 3 PS, B: “Bình an cho các con!” 12 Tháng 4 2018 Lm. JB Nguyễn Minh Hùng 178
CN 2 PS, B: Làm chứng cho Đấng Phục Sinh 05 Tháng 4 2018 Lm G.B. Trần Văn Hào SDB 283
CN PS, B: Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết 28 Tháng 3 2018 Phêrô Trần Đình Phan Tiến 187

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch