Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Ba Ngôi, C: Dâng lời chúc tụng Ba Ngôi 17 Tháng 5 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 2641
Lễ Chúa TT Hiện Xuống, C: Chúa Thánh Thần - Sự Sống mới 10 Tháng 5 2016 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 2528
Lễ Lên Trời, C: Sống Mầu Nhiệm Lên Trời 03 Tháng 5 2016 Lm. Thiện Duy 2724
CN 6 PS, C: Hãy vui mừng về hoa trái phục sinh của Đức Giêsu 27 Tháng 4 2016 Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng 2587
CN 5 PS, C: “Yêu như Thầy yêu”. 20 Tháng 4 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 2700
CN 4 PS, C: Một đàn chiên duy nhất 12 Tháng 4 2016 Lm. Trịnh Ngọc Danh 2551
CN 3 PS, C: Phêrô, Anh Có Yêu Mến Thầy Không? 05 Tháng 4 2016 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 2876
CN 2 PS, C: Đã thấy (mà tin), đã không thấy (mà tin) 30 Tháng 3 2016 Lm Trịnh Ngọc Danh 2321
CN PS, C: Các nhân chứng phục sinh 22 Tháng 3 2016 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 2505
CN TK, C: Con đường Thập Giá 15 Tháng 3 2016 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền 2329

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch