Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng 28 Tháng 6 2016 An Phong 3173
CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người 21 Tháng 6 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2974
CN 12 TN, C: Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu 15 Tháng 6 2016 Jos.Vinc. Ngọc Biển 2904
CN 11 TN, C: Tội lỗi và Ơn thánh 07 Tháng 6 2016 Lm. Anphong Trần Đức Phương 2709
CN 10 TN, C: Biết chạnh lòng thương 01 Tháng 6 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2933
Lễ M & M Chúa, C: Tình yêu hy sinh trao ban chính mình 24 Tháng 5 2016 Lm Giuse Đỗ Đức Trí 2794
Lễ Ba Ngôi, C: Dâng lời chúc tụng Ba Ngôi 17 Tháng 5 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 2963
Lễ Chúa TT Hiện Xuống, C: Chúa Thánh Thần - Sự Sống mới 10 Tháng 5 2016 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 2824
Lễ Lên Trời, C: Sống Mầu Nhiệm Lên Trời 03 Tháng 5 2016 Lm. Thiện Duy 3016
CN 6 PS, C: Hãy vui mừng về hoa trái phục sinh của Đức Giêsu 27 Tháng 4 2016 Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng 2929

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch