Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 26 TN, C: Tội hờ hững với đồng loại 26 Tháng 9 2013 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 2540
CN 25 TN, C: Khôn ngoan đích thực 19 Tháng 9 2013 Lm Phạm Thanh Liêm 2413
CN 24 TN, C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người có tội 12 Tháng 9 2013 H.Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 2582
CN 23 TN, C: Theo Chúa, phải từ bỏ tình cảm tự nhiên 05 Tháng 9 2013 Jos. Vinc. Ngọc Biển 2111
CN 22 TN, C: Ngồi vào chỗ cuối 29 Tháng 8 2013 Cao Huy Hoàng 2357
CN 21 TN, C: Vào khung cửa hẹp 22 Tháng 8 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 2005
CN 20 TN, C: Lửa an bình 15 Tháng 8 2013 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsr 1992
CN 19 TN, C: Tỉnh thức là một biểu hiện của tình yêu 08 Tháng 8 2013 Lm Inhatiô Trần Ngà 2080
CN 18 TN, C: Bảo hiểm linh hồn 01 Tháng 8 2013 Lm Bùi Quang Tiến 1963
CN 17 TN, C: Hãy cầu nguyện: Lạy Cha .. 24 Tháng 7 2013 Lm Vũ Khắc Nghiêm 2083

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch