Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Đ.Ô. Trần Thanh Phong đã nhắm mắt lìa đời tại Toà Giám Mục Nha Trang 17 Tháng 10 2019 Toà Gm Nha Trang 129
Lm Phạm Viết Hưng đã tạ thế tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai 17 Tháng 10 2019 Vp. TGM Xuân Lộc 81
Lm Huỳnh San mới ra đi vĩnh viễn tại Melbourne 10 Tháng 10 2019 Tuyên Uý Đoàn Melbourne 163
Lm Đặng Trung Hiếu mới ra đi theo tiếng gọi từ Trời cao 03 Tháng 10 2019 Truyền Thông Ngôi Lời 164
Lm Hồ Phi Phú mới tạ thế tại New York 26 Tháng 9 2019 Hội Dòng Thánh Gio-an Tẩy Giả và Tang Quyến 192
Lm Đinh Văn Phương mới ra đi vĩnh viễn tại Bảo Lộc 26 Tháng 9 2019 Salêdiêng Don Bosco K’Long Cùng Tang Quyến 97
Lm Vũ Bình Định mới thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 17 Tháng 9 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 133
Lm Nguyễn Văn Nhuận mới tạ thế tại Thủ Đức 11 Tháng 9 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 103
Lm Vũ Đức Học mới ra đi vĩnh viễn tại Long Xuyên 05 Tháng 9 2019 Toà Gm Long Xuyên 119
Lm Phạm Hiến Thành mới nhắm mắt lìa đời tại Đồng Nai 21 Tháng 8 2019 Lm đoàn Giáo hạt Xuân Lộc 121

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch