Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Lê Văn Quan đã lìa cõi thế tại An Giang 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 305
Lm Hồ Văn Khang đã qua đời tại Châu Đốc 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 191
Lm Phạm Sỹ An đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Thủ Đức 19 Tháng 2 2020 VP Toà Gm Bắc Ninh 224
Lm Đặng Toàn Trí đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 14 Tháng 2 2020 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 318
Lm Phạm Minh Công đã qua đời tại Pleiku 14 Tháng 2 2020 Toà Gm Kontum 216
Lm Nguyễn Hữu Tấn qua đời tại Sào Gòn 06 Tháng 2 2020 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 234
Lm Nguyễn Văn Ty mới lìa cõi thế tại Sài Gòn 31 Tháng 1 2020 VP Tỉnh Dòng Don Boscô VN 218
Lm Nguyễn Văn Phán C.Ss.R mới ra đi vĩnh viễn tại Sài Gòn 17 Tháng 1 2020 VP Tnh Tỉnh Dòng CCTVN 314
Lm Nguyễn Văn Quới mới tạ thế tại Bệnh Việc Đa Khoa Đồng Nai 17 Tháng 1 2020 Vp. TGM Xuân Lộc 175
Lm Trịnh Văn Viễn đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 14 Tháng 1 2020 Lm Trần Bình Trọng 279

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch