Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Phan Đình Tạc mới ra đi vĩnh viễn tại Toà Giám Mục Nha Trang 22 Tháng 5 2019 Toà Gm Nha Trang 276
Lm Nguyễn Thức Nên đã qua đời tại Kontum 16 Tháng 5 2019 Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa 251
Lm Trần Thanh Hương đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Hà Tĩnh 15 Tháng 5 2019 Tòa GM / GP Hà Tĩnh 248
Lm Huỳnh Ngọc Cảnh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh việc Đồng nai 09 Tháng 5 2019 Nhà Hưu Dưỡng GP Xuân Lộc 276
Lm Lê Đăng Niêm mới qua đời tại Thủ Thiêm 02 Tháng 5 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 636
Lm Nguyễn Văn Tịch mới tạ thế tại Cần Thơ 02 Tháng 5 2019 Gioan Trần Trọng Dung 248
Lm Lê Trọng Phan mới từ biệt cõi thế tại Phan Thiết 25 Tháng 4 2019 Lm. G.Vianney Dương Nguyên Kha 242
Lm Phạm Trung Thu đã kết thúc cuộc lữ hàng trần thế tại Chí Hoà 13 Tháng 4 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 321
Lm Trần Minh Tiến đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 28 Tháng 3 2019 Lm Vincent Đỗ Huy Hoàng 321
Lm Phạm Tá đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Huế 20 Tháng 3 2019 VP Toà TGM Huế 465

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch