Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Văn Linh đã qua đời tại Huế (được tin trễ) 27 Tháng 10 2011 Toà TGM Huế 2937
Lm Nguyễn Sơn Xuyên mới ra đi vĩnh viễn tại Chí Hoà 22 Tháng 10 2011 Lm Hồ Văn Xuân 2516
Lm Trần Sơn Bích mới tạ thế tại Chí Hoà 18 Tháng 10 2011 VP Toà GM Nha Trang 2882
Lm Ngô Văn Nhơn mới nằm xuống giã từ trần gian 14 Tháng 10 2011 Ban TTXH/Hạt Vị Thanh 2844
Lm Nguyễn Thới Hoà đã qua đời tại Xóm Chiếu 06 Tháng 10 2011 Tòa TGm Sài Gòn 2788
Gm Trịnh Chính Trực mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 24 Tháng 9 2011 Toà Gm Ban Mê Thuột 3017
Lm Nguyễn Quốc Vận mới tạ thế tại Long Xuyên 19 Tháng 9 2011 Gm Trần Xuân TIếu 2845
Lm Hoàng Để dã khuất bóng tại Đà Lạt 02 Tháng 9 2011 Toà GM Đà Lạt 3337
Lm Hoàng Minh Thư vừa nằm xuống vĩnh viễn tại Thủ Đức 29 Tháng 8 2011 Đại Gia đình Phát Diệm 4014
Lm Trần Mạnh Quý vừa nằm xuống mà không dậy 11 Tháng 8 2011 Văn Phòng TGM Vinh 7117

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch