Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Đỗ Văn Tháp (Thuần) mới lìa đời tại Ban Mê Thuột 29 Tháng 12 2011 Toà GM Ban Mê Thuột 2490
Đức Ông Vũ Văn Thiện mới ra đi vĩnh biệt trần gian tại Rôma 27 Tháng 12 2011 Văn Phòng TGM Phát Diệm 3280
Lm Nguyễn Trinh Phương mới tạ thế tại Thủ Đức 10 Tháng 12 2011 VP Tỉnh Dòng Phanxicô 2663
Lm Nguyễn Văn Đông mới nằm xuống vĩnh viễn tại Bà Rịa 03 Tháng 12 2011 Lm Nguyễn Tiến Dưng, aa 3186
Lm Đinh Cao Đàm đã khuất bóng (được tin trễ) 02 Tháng 12 2011 Tin Vui Xuân Lộc 2924
Lm Phan Châu Đại mới tạ thế tại Nha Trang 29 Tháng 11 2011 Lm Đâu Văn Pháp, SVD 2770
Lm Đỗ Tiến Hiệp đã khuất bóng tại Úc Đại Lợi 24 Tháng 11 2011 Ban TU /CĐCGVN/Tổng GP Sydney 2758
Gm Phạm Văn Lộc đã nằm xuống vĩnh viễn 18 Tháng 11 2011 Vp. TGM Kontum 2901
Lm Nguyễn Văn Khấn mới nằm xuống giã từ trấn gian tại California 05 Tháng 11 2011 Lm Nguyễn Đức Trọng 3660
Lm Trịnh Thiên Thu mới lìa đời tại Thủ Đức 02 Tháng 11 2011 Gia Đình Nagia 2864

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch