Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua 30 Tháng 3 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi 337
Bài Giáo Lý 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ 28 Tháng 3 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 422
Bài Giáo Lý 13 của Đức Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể III – “Kinh Lạy Cha” và Việc Bẻ Bánh. 21 Tháng 3 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi 464
Đời tu và ba lời khấn 14 Tháng 3 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 307
Đời tu và thế tục 08 Tháng 3 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 357
Sống tinh thần Mùa Chay 01 Tháng 3 2018 Vũ Công Chính 316
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu 22 Tháng 2 2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 428
Nguồn gốc và ý nghĩa của đời tu 15 Tháng 2 2018 Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 965
Thơ mừng Năm mới Mậu Tuất 2018 12 Tháng 2 2018 - Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn 324
Người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội 08 Tháng 2 2018 Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 784

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch