Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 PS, A: Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta 19 Tháng 4 2017 Gm Giuse Vũ Văn Thiên 752
CN PS A: Thấy Và Tin 11 Tháng 4 2017 Lm Trần Thanh Sơn 926
CN Lễ Lá, A: Vào Thành để chịu nạn 06 Tháng 4 2017 Lm G. Nguyễn Cao Luật 905
CN 5 MC, A: Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống 28 Tháng 3 2017 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 833
CN 4 MC, A: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn 21 Tháng 3 2017 FX Phạm Đình Phước 1142
CN 3 MC, A: “Nước hằng sống” chính là Đức Giêsu 15 Tháng 3 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 955
CN 2 MC, A: Chiêm ngắm vinh quang thần tính Chúa tiền Phục sinh 07 Tháng 3 2017 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 945
CN 1 MC, A: Làm sao chiến thắng ma quỉ? 27 Tháng 2 2017 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 926
CN 8 TN, A: Đừng lo lắng 21 Tháng 2 2017 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 906
CN 7 TN, A: Mở toang cửa lòng 14 Tháng 2 2017 Thiên Phúc 918

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch