Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 2 MV, A: Anh em hãy hối cải 04 Tháng 12 2019 Lm. JB. Hoàng Văn Khanh 259
CN 1 MV, A: Tỉnh thức và cầu nguyện 27 Tháng 11 2019 Lm. GB. Trần Văn Hào 251
CN Lễ Chúa Kitô Vua, A; Những người được chúc phúc 22 Tháng 11 2017 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1535
CN 33 TN, A: Đừng đầu hàng trước khi vào cuộc 16 Tháng 11 2017 An Phong, OP 1519
CN 32 TN, A: Cảnh giác và sẵn sàng đón Chúa 09 Tháng 11 2017 Lm. Vũ Thái Hòa 1504
CN 31 TN, A: “Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều nhười vấp phạm” 01 Tháng 11 2017 Lm Gioan B. Phan Kế Sự 1379
CN 30 TN, A: Điều răn quan trọng nhất 26 Tháng 10 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 1633
CN 29 TN, A: Cái gì của Cêsarê thì trả cho Cêsarê 19 Tháng 10 2017 Paul-Maurice Lâm Thái Sơn 1405
CN 28 TN, A: Cửa Nước Trời luôn mở, nhưng y phục phải xứng hợp 11 Tháng 10 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 1656
CN 27 TN, A: Siêng năng làm việc (trong vườn nho của Chúa) 03 Tháng 10 2017 Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng 1647

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch