Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 28 TN, C: Lòng biết ơn 04 Tháng 10 2016 Nguyễn Hiền Nhu 2544
CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con 27 Tháng 9 2016 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 2506
CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa 21 Tháng 9 2016 Pet. Trần Đình Phan Tiến 3659
CN 25 TN, C: Hãy biết lo cho tương lai! 13 Tháng 9 2016 Jos. Vinc. Ngọc Biển 2600
CN 24 TN, C: Thiên Chúa giầu lòng thương xót 07 Tháng 9 2016 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 2376
CN 23 TN, C: Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng 29 Tháng 8 2016 Lm Inhaxiô Trần Ngà 2652
CN 22 TN, C: Khiêm tốn và vô vị lợi 23 Tháng 8 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 2638
CN 21 TN, C: Vào khung cửa hẹp 16 Tháng 8 2016 TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 2418
CN 20 TN, C: Bình an chỉ có khi sự thật lên ngôi 09 Tháng 8 2016 Lm. Giuse Vinc. Ngọc Biển 2350
CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành 04 Tháng 8 2016 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 2623

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch