Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống 14 Tháng 11 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2974
CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi 09 Tháng 11 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2839
CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau 02 Tháng 11 2016 Jos. Vinc. Ngọc Biển 2628
CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu 25 Tháng 10 2016 Lm Vũ Khắc Nghiêm 2759
CN 30 TN, C: Xin thương xót con 17 Tháng 10 2016 TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 2606
CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng 11 Tháng 10 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2596
CN 28 TN, C: Lòng biết ơn 04 Tháng 10 2016 Nguyễn Hiền Nhu 2904
CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con 27 Tháng 9 2016 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 2850
CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa 21 Tháng 9 2016 Pet. Trần Đình Phan Tiến 3996
CN 25 TN, C: Hãy biết lo cho tương lai! 13 Tháng 9 2016 Jos. Vinc. Ngọc Biển 2994

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch