CN 11 TN, C: Hãy sám hối ăn năn

ChuaNhatTN11Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm C

Lc 7:36-50

Trong tiểu thuyết "Giường đàn bà" đã kể lại những cuộc tình bị đồng tiền làm hoen ố. Tình yêu chỉ là một món hàng mà người có tiền hay không có tiền đều dùng nó để mua bán trao đổi. Câu chuyện xoay quanh các nhân vật: Mạch - một phóng viên trẻ, đang học đại học, là nhân tình của một tổng biên tập giàu có và đa tình - người trả tiền nhà và đóng học phí cho cô.

Xem thêm: CN 11 TN, C: Hãy sám hối ăn năn

Write comment (0 Comments)

CN 11 TN, C: Tội lỗi và ơn thánh

ThuongNien11Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm C

2 Sm 12:7-10, 13; Gl 2:16, 19-21; Lc 7:36-50 hay 7:26-8:

Chúa Nhật hôm nay nói đến tình thương xót bao la của Thiên Chúa đối với những tội nhân biết nhìn nhận tội lỗi mình và thành thật ăn năn sám hối. Bài Đọc I (2 Samuel 12:7-10,13):  Vua David đã được Chúa chọn và xức dầu để làm Vua  Israel , nhưng ông đã phạm tội thật nặng nề; tuy nhiên ông đã thật lòng ăn năn tội lỗi và Thiên Chúa đã tha tội cho ông. Bài Đọc II (Galat 2:16, 19-21):  Chúng ta được công chính hoá là nhờ lòng tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết để đền tội lỗi chúng ta; theo gương Thánh Phaolô “chúng ta hãy sống trong lòng tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta và hy sinh chính  mình cho chúng ta.” Bài Phúc Âm (Luca 7:36- 8:3): Người đàn bà tội lỗi đã đến với Chúa Giêsu và khóc lóc ăn năn sám hối tội lỗi và vì thế “tội của bà thật nhiều, nhưng đã được thứ tha.”

Xem thêm: CN 11 TN, C: Tội lỗi và ơn thánh

Write comment (0 Comments)

CN 12 TN, C: Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu

1465985210.nvChúa Nhật 12 Thường Niên, Năm C

Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24

Trong đời sống thường ngày, có nhiều tiếng gọi. Có những tiếng gọi xuất phát từ người khác, cũng có những tiếng gọi khởi đi từ chính ta.

Xem thêm: CN 12 TN, C: Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu

Write comment (0 Comments)

CN 11 TN, C: Tội lỗi và Ơn thánh

1465312225.nvChúa Nhật 11 Thường Niên, Năm C

Lc 7: 36-50 hay 7:36 -8:3

Chúa Nhật hôm nay nói đến tình thương xót bao la của Thiên Chúa đối với những tội nhân biết nhìn nhận tội lỗi mình và thành thật ăn năn sám hối. Bài Đọc I (2 Samuel 12:7-10,13):

Xem thêm: CN 11 TN, C: Tội lỗi và Ơn thánh

Write comment (0 Comments)

CN 12 TN, C: Căn Tính Kitô Hữu

ThuongNien12Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên, Năm C

Dcr 12:10-11; 13:1; Gl 3:26-29; Lc 9:18-24

Người ta bảo Thầy là ai? Kẻ thì thưa là Gioan. Người lại đáp là Elia, hay Giêremia. Người thì cho rằng Thầy là một tiên tri nào đó, chưa rõ. Còn Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Lc 9, 20).

Xem thêm: CN 12 TN, C: Căn Tính Kitô Hữu

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch