CN 14 TN, C: Lúa chín đầy đồng

CN_14_TN_CChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Lc 10:1-10, 17-20

Mỗi lần nghe bài hát xem ra đã quá quen thuộc từ bao năm nay: "Lạy Chúa xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi, xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ mở nước Chúa trời", chúng ta vẫn như cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc chúng ta hăng say phục vụ, mau mắn loan truyền Tin Mừng, giới Đức Giêsu Kitô cho nhiều người.

Xem thêm: CN 14 TN, C: Lúa chín đầy đồng

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng

14_Sun_CChúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Lc 10: 1-12, 17-20

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên C là trình thuật Đức Giêsu gởi các môn đệ lên đường sứ vụ... Người sai họ đi như "con chiên ở giữa sói rừng..., đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... nhưng nói bình an cho nhà này" (Lc 10,4).

Xem thêm: CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng

Write comment (0 Comments)

CN 15 TN, C: Ai là người thân cận?

ThuongNien15Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Đnl 30:10-14; Cl 1:15-20; Lc 10, 25-37

Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn, hay lấy những hình ảnh, sự vật, những câu chuyện hằng ngày để dạy dỗ dân chúng. Điều đó không có gì lấy làm ngạc nhiên lắm khi người thông luật đặt câu hỏi: ” Ai là người thận cận của tôi ? “. Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp, thay vì trả lời, Ngài đã kể dụ ngôn người Samari nhân hậu.

Xem thêm: CN 15 TN, C: Ai là người thân cận?

Write comment (0 Comments)

CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi

CN15CChuá Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Lc 10: 25-37

"Ai là người thân cận của tôi?" Đó là câu hỏi của thầy thông luật đặt ra với Đức Giêsu. Để trả lời, Đức Giêsu đưa ra một câu chuyện, xảy ra trên đường từ Giêrusalem đến Giêrikhô.

Xem thêm: CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi

Write comment (0 Comments)

CN 15 TN, C: Tình Yêu Không Biên Giới

CN_15_TN-CChúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Đnl: 30,10-14: Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

Khi nói về tình yêu ông Robert Ingerson định nghĩa tình yêu như sau: “Tình yêu là Ngôi Sao Mai, Sao Hôm. Nó chiếu rọi trên vành nôi em bé, và tỏa ánh huy hoàng trên ngôi mộ vắng. Đó là nghệ thuật làm mẹ, bài thơ của thi sĩ. Nó bao trùm không gian với tiếng nhạc, vì nhạc là âm thanh của tình yêu.

Xem thêm: CN 15 TN, C: Tình Yêu Không Biên Giới

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch