CN 12 TN, C: Đau khổ trên đường theo Chúa

Chua_Nhat_12_TN_CChúa Nhật 12 Thường Niên, Năm C

Lc 9,18-24

Nhóm 12, tức là các tông đồ, sau một thời gian được ở bên Chúa, được chứng kiến mọi việc Ngài làm, được Ngài dạy dỗ cách riêng, được tham dự vào chính công việc rao giảng Tin Mừng của Ngài, được dự phần vào việc Ngài nuôi dân chúng bằng năm chiếc bánh và hai con cá, nay đến lúc Chúa muốn các ông dứt khoát lập trường, nói lên lòng tin vào Chúa.

Xem thêm: CN 12 TN, C: Đau khổ trên đường theo Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, C: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa

CN_13_TN-CChúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Lc 9:51-62

Một vị linh sư Ấn-độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý để như một lễ vật nhập môn. Vị linh sư mở mắt, thấy hai viên ngọc long lanh dưới chân mình, chẳng nói một lời, cầm lấy một viên ném xuống sông.

Xem thêm: CN 13 TN, C: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người

13_SunCChúa Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Lc 9: 51-62

Thầy trò Đức Giêsu lên Giêrusalem ngang qua Samaria. Con đường ngắn nhất để lên Giêrusalem là con đường đi ngang qua xứ Samaria. Dân Samaria lại thù ghét người Do Thái.

Xem thêm: CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người

Write comment (0 Comments)

CN 13 TN, C: Hãy theo Tôi

CN_13_TN_C_copy_copyChúa Nhật XIII Thường Niên, Năm C

1V 19:16b, 19-21; Gl 5:1, 13-18; Lc 9:51-62

Đoạn Tin Mừng Lc 9:51-62 khởi đầu phần thứ hai của tin mừng Luca. Trước đây Chúa Giêsu chữa lành và rao giảng tại Galilêa. Người đã tỏ mình ra như là Đấng Cứu Thế, Đấng Kitô (9:18-24), Con Thiên Chúa. Bây giờ Người làm cuộc hành trình lên Giêrusalem, để thực hiện cuộc thương khó do vai trò cứu thế của Người đòi hỏi. Hành trình nầy bao gồm 10 chương (9:51-19:27). Ở câu 19:27-28, Luca ghi nhận là Chúa Giêsu đã đến Bêthphagê và Bêthania, cạnh núi Cây Dầu. Từ đó Nguời sai hai trong số các môn đệ đi đem về cho Người con lừa con, để Người vào thành Giêsuralem và thi hành sứ vụ cuối cùng của Người trong thành nầy (19:28-31:38). Hành trình lên Giêrusalem có thể chia làm ba giai đoạn, dựa trên ghi nhận “Người lên Giêrusalem” (9:51-13:21; 13:22-17:10; 17:11-19:27). Trong phần đầu của giai đoạn một, Luca nói đến việc tuyển chọn và sai đi các môn đệ (9:51-10:24). Đoạn 9:51-62 gồm hai đoạn kế tiếp nhau: - Câu chuyện khi đi ngang qua làng Samaritanô (9:51-56); - Những đòi hỏi nơi người theo Chúa (9:57-62).  

Xem thêm: CN 13 TN, C: Hãy theo Tôi

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, C: Chúa sai tôi đi

ThuongNien14Chúa nhật 14 Thường Niên, Năm C

Is 66:10-14c;Gl 6:14-18; Lc 10:1-12' 17-20

Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền giáo được? Truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương tiện không có thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Xem thêm: CN 14 TN, C: Chúa sai tôi đi

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch