Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 24 TN, A: Tha thứ 12 Tháng 9 2017 Tổng Gm Nguyễn Quang Kiệt 911
CN 23 TN, 23: Sửa lỗi cho anh em theo tinh thần của Chúa 05 Tháng 9 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 1000
CN 22 TN, A: Thập giá: Con đường chúng ta đi (theo Chúa) 29 Tháng 8 2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 939
CN 21 TN A: Phêrô là Đá: Đá quy tụ, Đá hợp nhất. 22 Tháng 8 2017 Anphong Nguyễn Công Minh, ofm 900
CN 20 TN, A: Sức mạnh của lòng tin 15 Tháng 8 2017 Lm Ignatiô Trần Ngà 873
CN 19 TN, A: Chúa ở đâu khi chúng ta đau khổ? 08 Tháng 8 2017 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 897
Lễ Chúa Hiển Dung: Sống đức tin 02 Tháng 8 2017 Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 963
CN 16 TN, A: Thiên Chúa kiên nhẫn và bao dung 18 Tháng 7 2017 Lm. Phêrô Nguyễn Hương 889
CN 15 TN, A: Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt 11 Tháng 7 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 854
CN 14 TN, A: Người bé mọn của Tin mừng 04 Tháng 7 2017 Lm Trần Thanh Sơn 806

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch