Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 3 PS, A: Nhận ra Chúa là điều quan trọng 22 Tháng 4 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 127
CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh 17 Tháng 4 2020 Lm Giuse Phạm Ngọc Ngôn 136
Lễ Vọng PS, A: Mừng Vui Lên – 09 Tháng 4 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 125
CN Lễ Lá, A: Vì yêu, Chúa đã chết cho chúng ta 02 Tháng 4 2020 Phanxicô Xavie Trần Đức Tuân 144
CN 5 MC, A: Tin sẽ được sống 25 Tháng 3 2020 Huệ Minh 162
CN 4 MC, A: Con mắt là cửa sổ của linh hồn 21 Tháng 3 2020 Lm Phêrô Trần Minh Đức 136
CN 3 MC, A: Nước không bao giờ khát nữa 12 Tháng 3 2020 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 164
CN 2 MC A: Hãy vâng nghe lời Ngài 05 Tháng 3 2020 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 151
CN 1 MC, A: Hãy cảnh giác trước cám dỗ 26 Tháng 2 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 166
CN 7 TN, A: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ! 19 Tháng 2 2020 Jos. Vinc. Ngọc Biển 161

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch