Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 6 TN, A: Thầy đến để kiện toàn lề luật 14 Tháng 2 2020 Lm. Giuse Nguyễn An Khang 163
Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ 29 Tháng 1 2020 Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy 185
CN 3, TN, A: Nước Trời đã đến gần 23 Tháng 1 2020 Jos. Hồng Ân 171
CN 2 TN, A: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội của trần gian 16 Tháng 1 2020 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 177
Lễ Chúa Nhận Phép Rửa, A: Phép Rửa tái sinh 09 Tháng 1 2020 Lm. John Nguyễn 197
CN Lễ Hiển Linh, A: Thiên Chúa tỏ mình 02 Tháng 1 2020 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 206
Lễ Thánh Gia, A: Bí quyết kiến tạo hạnh phúc gia đình 28 Tháng 12 2019 Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh 220
Lễ Giáng Sinh A: Chiêm ngắm Mầu nhiệm Giáng Sinh 25 Tháng 12 2019 Lm Thái Nguyên 218
CN 4 MV, A: Thánh Giuse, mẫu gương Mùa Vọng 19 Tháng 12 2019 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 213
CN 3 MV, A: Dung mạo Đức Kitô 13 Tháng 12 2019 TGM. Jos Ngô Quang Kiệt 213

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch